Styrande dokument som riktar sig till allmänheten

Enligt 3 kap 30 § i kommunallagen ska kommunala föreskrifter som riktar sig till allmänheten finnas samlade och listade på en särskild sida på kommunens webbplats. Här finns de i alfabetisk ordning.

Om du föredrar att se dem ordnade efter ämnesområde finns de även på webbsidorna Taxor och avgifter respektive Allmänna föreskrifter.

Allmänna handlingar - Beskrivning av kommunstyrelsens allmanna handlingarPDF (pdf, 96.9 kB)

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommunPDF (pdf, 4.2 MB)

Avfall - Föreskrifter för avfallshantering inom Norrköpings kommunPDF (pdf, 203.6 kB)

Avfall - Avgifter och regler för avfall

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt tobak, folköl och receptfria läkemedel PDF (pdf, 367.2 kB)

Gångbanerenhållning - Allmän föreskrift om gångbanerenhållningPDF (pdf, 190.6 kB)

Hälsoskydd - Lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda människors hälsa eller miljön inom Norrköpings kommunPDF (pdf, 173.5 kB)

Kopiering - Avgift för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingarPDF (pdf, 630.7 kB)

Kopiering - Avgift för kopiering av digitala tekniska arkivets handlingarPDF (pdf, 131.6 kB)

Livsmedel - Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdetPDF (pdf, 269.4 kB)

LSS - Avgifter inom LSS-verksamhetenPDF (pdf, 703.4 kB)

Taxesystem avseende insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med funktionsnedsättning samt hemsjukvårdPDF (pdf, 43.2 kB)

Parkering - Föreskrift för kommunal parkeringsövervakningPDF (pdf, 36.4 kB)

ParkeringsavgifterPDF (pdf, 123.1 kB)

Platsmark - Avgift för upplåtelse av offentlig platsmarkPDF (pdf, 54.3 kB)

Prövning och tillsyn, miljöbalken, strålskyddslagen, lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och lag om foder och animaliska biprodukterPDF (pdf, 1.3 MB)

Skydd mot olyckor samt brandfarliga och explosiva varor - Avgifter inom ramen för Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor

Sotning - Avgifter för och information om sotning (rengöring) och brandskyddskontroll

Tomtköavgift och reglerPDF (pdf, 122.9 kB)

Torghandel - Lokala ordningsföreskrifter för torghandelPDF (pdf, 18.9 kB)

TorgavgifterPDF (pdf, 68.3 kB)

Vatten och avlopp - Avgifter för vatten- och avloppsverksamheten

Kontakt