Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är fritidsresor utanför Östergötland som innebär en resa från en kommun till en annan. Riksfärdtjänsten vänder sig till dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning.

Om du klarar att åka tåg eller långfärdsbuss själv kan du inte få riksfärdtjänst. Om du har svårt att ta dig till och från tåget kan du beställa stationsledsagning. Om du har svårt att ta dig till och från tåg­stationen kan du ansöka om resor i annan kommun utanför Östergötland.

Du kan inte få riksfärdtjänst för:

  • Arbetsresor
  • Utbildning
  • Sjukresor

Om du ansöker om riksfärdtjänst utreder vi i första hand om du klarar att åka tåg tillsammans med en ledsagare.

Riksfärdtjänst är inte detsamma som att åka färdtjänst. Det är inte en bilresa utan en ekonomisk ersättning. När du behöver ta med dig en person som hjälper till under tågresan får du en ökad kostnad för ledsagarens tågbiljett. Det är den kostnaden som vi ersätter.

De flesta klarar att åka tåg om de har en ledsagare med sig. De flesta tåg har inga trappsteg eller så finns det rullstolslift och rullstolsplats. Det gör att även du som är rörelsehindrad eller rullstolsburen kan klara tågresor. Du åker färdtjänstfordon till och från tåget. Om du får riksfärdtjänst måste du själv ordna en ledsagare som kan följa med dig. Ledsagarens uppgift är att hjälpa dig med det som personalen på tåget inte kan hjälpa till med. Vi ersätter ledsagarens tågbiljett. Om du inte har någon som kan följa med dig kan du fråga på Frivilligcentralen.

Ansök om riksfärdtjänst
  • Skicka in ansökan senast 3 veckor innan du önskar resa.
  • Skicka in ansökan senast 15 november för julresor.
  • Om du ansöker försent är det inte säkert att vi hinner utreda ansökan och boka tåg- eller bussbiljetter.

Ansök om riksfärdtjänst

Skicka ansökan till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Riksfärdtjänst
601 81 Norrköping

Vad kostar det?

Avgiften för riksfärdtjänst, den så kallade egenavgiften, är cirka 12 kronor per mil oavsett färdsätt.

Du kan själv räkna ut ungefär vad din resa kommer att kosta på Riksfärdtjänstens webbplats.

Ledsagare från Frivilligcentralen

På Frivilligcentralen finns personer som kan följa med som ledsagare på resor med allmänna kommunikationer. Om du inte har någon ledsagare som kan följa med dig kan du fråga på Frivilligcentralen.

Ring Frivilligcentralen på telefonnummer 011-15 18 15, måndag, tisdag och torsdag klockan 09.00–12.00 eller via e-post norrkoping@frivilligcentralen.se.

Läs mer om ledsagning på:

Frivilligcentralens webbplats

Stationsledsagning

Du som har en funktionsnedsättning kan få gratis ledsagning till och från tåget. Du måste beställa ledsagning hos det tågbolag du reser med, senast 24 timmar innan du åker.

Läs mer på:

SJ:s webbplats

Stationsledsagning

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Samhällsbetalda resor

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-12.00

Teletal
För dig med tal-, röst-, eller språksvårigheter

Kostnadsfritt personligt stöd vid telefonsamtal

Telefontider:
Vardagar 08.00-20.00. Helger 12.00-16.00.