Plan för kulturen

Kultur är Norrköpings själ och en viktig byggsten för vårt samhälle. Kultur- och fritidskontoret arbetar med att ta fram en ny plan för kultur, ett så kallat kulturpolitiskt inriktningsdokument. Den nya planen kommer peka ut strategiskt viktiga områden inom kulturområdet för alla i kommunen. Sommaren 2022 beräknas den nya planen för kultur antas av kommunfullmäktige.
Nu har samtliga remissvar beaktats och en ny version tagits fram som kommer diskuteras av kommunfullmäktige.

Här är remissversionen Pdf, 829.7 kB.

För att ta fram Norrköpings nya plan för kultur har kultur- och fritidskontoret velat ha dialog med så många kulturaktörer som möjligt, med kulturella och kreativa näringar samt med kontoren inom Norrköpings kommun för att få fram en bra grund för arbetet.

Under maj 2021 genomfördes åtta digitala workshop, dialogmöten inom olika kulturområden för att få svar på två frågor:

1. Vad krävs för att åstadkomma en positiv utveckling inom kulturen de närmaste 5 åren?

2. Hur får vi den kulturella själen i NKPG att fortsätta lysa starkt?

För att få svar på den första frågan fick alla diskutera i små grupper och den andra frågan fick var och en besvara individuellt och ett ordmoln skapades.

Här kan du ta del av sammanfattningen av de olika workshopen Pdf, 2 MB..

Relaterat