Statsbidrag för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter

Inget sökbart statsbidrag för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 2021

Regeringen har meddelat att statsbidrag kommer kunna ges till kommuner för att arrangera lovaktiviteter. Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra aktiviteter för barn och unga i åldern 6 till 15 år.

Norrköpings kommun kommer erbjuda aktiviteter under sommarlovet genom förstärkt fritidsgårdsverksamhet och genom kultur- och fritidskontorets egna pedagogiska verksamheter eller uppdrag. Det innebär att föreningar inte kan söka bidrag för sommarlovsaktiviteter från Norrköpings kommun år 2021.

Information om eventuellt sökbart stöd för höst- och jullov kommer senare.

Kontakt
Kultur- och fritidskontoret

Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping Norrköping

Mer information