Fenixfonden

Liveindustrin har drabbats hårt av Coronapandemin. Som en del i arbetet med att stötta branschen har Norrköpings kommun inrättat Fenixfonden. Ur fonden ska arrangörer och producenter av evenemang och möten av alla slag kunna söka bidrag.

Fenixfonden har fått sitt namn efter fågeln som återföds och reser sig ur askan. En symbol för återstarten av evenemang och möten i Norrköping.

Utvecklingsarbetet är en del av kommunens projekt ”Återuppbyggnad av möten och evenemang”, som är delfinansierat av Tillväxtverket. Fenixfonden startas under 2021 med pengar från projektet och inom näringslivsavdelningens ordinarie budget.

Stödet bygger på samma modell som Norrköpings filmfond och kräver bland annat att de som får stöd följer de riktlinjer kommunen har och kan bidra till platsutveckling och social hållbarhet, eller utvecklar ett innovativt koncept – gärna kopplat till lokala spetsområden som exempelvis visualisering, logistik eller musik.

Målet är att Fenixfonden ska bidra till tillväxt och innovation inom evenemangsbranschen och besöksnäringen och leda till en levande kommun och stadskärna. Dessutom ska fonden bidra till kompetenshöjning inom liveindustrin, att hålla scener och mötesplatser levande, öka antalet möten och evenemang och säkerhetsställa stöd till evenemang som bidrar till kommunens hållbarhetsarbete.

Hur stort stöd man kan få bedöms från fall till fall men maxbeloppet är 500 000 kronor. Fenixfonden kan heller inte vara ensam finansiär och den egna finansieringen och andra medfinansiärer ska redovisas i ansökan.

Här ansöker du till Fenixfonden

Kontakt