Ansökan Fenixfonden

Hållbart evenemangsstöd

Innovativt stöd till livesektorn efter pandemin

Företag eller aktör som är en del av – eller samverkar med - det lokala näringslivet på något sätt för att genomföra ett event/möte/arrangemang live i Norrköpings kommun kan få stöd från Fenixfonden.

Villkor
Evenemanget/mötet bidrar till Norrköpings vision 2035, hållbar platsutveckling och tillväxt eller social hålbarhet. Samverkansprojekt och projekt kopplade till spetsområden eller platser prioriteras.

Norrköping som värdstad ska lyftas fram i samband med marknadsföringen av eventet/mötet

Evenemanget/mötet ska genomföras inom 2 år från det att ansökan skickas in.

Om eventet/mötet inte genomförs enligt avtal eller enligt ev justering blir sökande återbetalningsskyldig

Max 500 000 kronor går att söka från Fenixfonden

När kan du inte söka?

Du kan inte söka för föreningsverksamhet, eller om arrangören/evenemanget/mötet har ett tidigare stöd från Norrköpings kommun i någon form.

Ditt event eller möte kan inte helfinansieras av Fenixfonden.

Om du tidigare har fått stöd från Fenixfonden samma år eller för samma evenemang/möte som första ansökan.

Om ansökan blir beviljad skriver sökande ett avtal med kommunen och fakturerar Fenixfonden.

Sökande skickar in en redovisningsblankett digitalt inom tre månader efter genomfört event och möte.

Totalt delar fonden ut 4,5 miljoner kronor inom ramen för detta pilotprojekt.


En redovisning inklusive en ekonomisk redovisning ska lämnas inom 3 månader efter avslutad produktion.

Använd den här blanketten

Redovisning produktionsstöd Fenixfonden Pdf, 142 kB.

och mejla den sedan till fenixfonden@norrkoping.se

Kontakt
Sandra Wall
Näringslivsutvecklare

Relaterat