Ebersteinska stipendiestiftelsen


Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut stipendier till i Norrköpings kommun folkbokförda unga män och kvinnor för att bidra till att möjliggöra fortsatt utbildning efter avslutad skolgång, det vill säga grundskola.

Ansökningsdatum: 1 januari - 30 september.
Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett kan laddas ner nedan.

Ansökningsblankett Ebersteinska stipendiestiftelsen Pdf, 111.7 kB. (Pdf, 111.7 kB)