Frans Westerströms stiftelse

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut bidrag till fem elever i grundskolan som är behövande och avslutar högstadiet.

Ansökningsdatum: 1 januari - 30 april eller 1 augusti - 30 september.
Efter ansökningsperioden lämnas beslut med brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett kan laddas hem nedan.

Ansökningsblankett Frans Westerströms stiftelse Pdf, 126.7 kB. (Pdf, 126.7 kB)