Norrköpings gymnasieskolas lånestiftelse

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen ger räntrefria lån till fortsatta studier efter grundskolan för elever som går eller har gått i Norrköpings grundskolor och under denna tid varit kyrkbokförda (folkbokförda) i Norrköping.

Ansökningsdatum: 1 januari - 30 september.
Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett finns att ladda ner nedan.

Ansökningsblankett Norrköpings gymnasieskolas lånestiftelse Pdf, 126.4 kB. (Pdf, 126.4 kB)