Olof Månsson & Anna-Stina Persdotters stiftelse

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut stipendier åt behövande barn och ungdomar från Västra Vikbolandets församling, i första hand inom det område som tidigare utgjordes av Furingstads församling, för utbildning efter avslutad obligatorisk skolgång (grundskola).

Ansökningsdatum: 1 januari - 30 september.
Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett finns att ladda ner nedan.

Ansökningsblankett Olof Månsson & Anna-Stina Persdotters stiftelse Pdf, 126.9 kB. (Pdf, 126.9 kB)