Stiftelsen Fritz Åhlins minne (blind och döv ungdom)

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut studiestipendier till blind eller döv ungdom.

Ansökningsdatum: 1 januari - 30 september.
Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett finns att ladda ner nedan.

Ansökningsblankett Stiftelsen Fritz Åhlins minne (blind och döv ungdom) Pdf, 116.4 kB. (Pdf, 116.4 kB)