Stiftelsen Fritz Åhlins minne (musikstipendier)

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut musikstipendier. Stipendierna ska företrädesvis användas för musikstudier utomlands och tilldelas stipendiater födda i Norrköping, eller som är boende i staden sedan ett flertal år tillbaka.

Ansökningsdatum: 1 januari - 30 september.
Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett finns att ladda ner nedan.

Ansökningsblankett Stiftelsen Fritz Åhlins minne (musik) Pdf, 109.3 kB. (Pdf, 109.3 kB)