Stiftelsen Norrköpings kommuns samfond för lärares förkovran

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsens avkastning tilldelas kommunalt anställda lärare såsom bidrag till kostnader för en studieresa.

Ansökningsdatum: 1 januari - 30 april eller 1 augusti - 30 september.
Efter ansökningsperioden lämnas beslut med brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett finns att ladda ner nedan.

Ansökningsblankett Stiftelsen Norrköpings kommuns samfond för lärares förkovran Pdf, 107.5 kB. (Pdf, 107.5 kB)