Swartziska friskolan i Norrköping, stipendiestiftelse

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut stipendier till behövande ungdomar som genomför studier efter grundskolan. I första hand avses yrkesinriktade studier och stipendiaten får vara högst 25 år.
Den sökande måste ha undervisats i grundskola i Norrköping och ska också ha varit folkbokförd i kommunen den 1 november året innan. Utbildningen måste även följa nationellt fastställda riktlinjer.

Bakgrund: Swartziska Friskolan grundades av snusfabrikören Petter Swartz och hans fru Brita Ryy i slutet av 1700-talet, för att fattiga pojkar och flickor i Norrköping skulle kunna få en utbildning. Skolan låg i hörnet av Prästgatan och Olai kyrkogata, och hade två klasser för ungefär 50 barn. På 1880-talet blev Swartziska friskolan en del av kommunens skolor, och fick en inriktning på yrkesutbildning inom hantverk och handel. Den lades ned på 1930-talet och idag delar Swartziska Friskolans i Norrköping stipendiestiftelse ut stipendier till behövande ungdomar som genomför studier efter grundskolan, med fokus på elever inom olika former yrkesutbildningar.

Ansökningsdatum: 1 januari - 30 september.
Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett finns att ladda ner nedan.

Ansökningsblankett Stipendiestiftelsen Swartziska friskolan i Norrköping Pdf, 126.5 kB. (Pdf, 126.5 kB)