Blombergs stiftelse för barn och ungdom

Ändamål: Stiftelsen lämnar anslag till behövande barn och ungdom som är sjuka eller har funktionsnedsättning för personliga hjälpmedel, rekreationsresor, eftervård med mera.

Ansökningsdatum: 1 januari - 30 april eller 1 augusti - 30 september.
Efter ansökningsperioden lämnas besked med brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansökningsblankett går att ladda ner nedan.

Blombergs stiftelse för barn och ungdom Pdf, 128.1 kB. (Pdf, 128.1 kB)