Majola & Erik Bloms stiftelse

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsen delar ut medel i första hand till handikappade barn inom det område som tidigare utgjorde Krokeks församling och i andra hand till handikappade barn inom Kolmårdens församling.

Ansökningsdatum: 1 januari - 30 september.
Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett kan laddas ner nedan.

Ansökningsblankett Majola och Erik Bloms stiftelse Pdf, 137.9 kB. (Pdf, 137.9 kB)