NJ & JM Bergströms stiftelse

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: En person som är mellan 1-25 år, är född i Norrköping, har dålig ekonomi och har en avliden mamma och/eller pappa kan söka understöd från denna stiftelse.

Ansökningsdatum: 1 januari - 30 september.
Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett kan laddas ner nedan.

Ansökningsblankett NJ och JM Bergströms stiftelse Pdf, 128.7 kB. (Pdf, 128.7 kB)