Stiftelsen Carolina Schales minne

Om stiftelsen: Stiftelsen Carolina Schales minne är en självständig stiftelse med egen styrelse. Stiftelsen har till uppgift att verka för att ungdom i Norrköping ska få en bra framtid.

Vem vänder sig stiftelsen till: Organisationer, föreningar och enskilda.

Ändamål: Stiftelsens avkastning delas ut till verksamhet och individuell hjälp bland ungdomar i Norrköpings kommun, som av sociala skäl behöver stöd.

Ansökningsblankett finns att ladda ner på carolinaschales.se