Norrköping behövande stiftelser

Ändamål: ”Norrköping behövande stiftelser” är ett samlingsnamn för de stiftelser som delar ut anslag till behövande inom kommunen. Ansökningsblanketten är gemensam för behövandestiftelserna.

Här kan man söka bidrag för exempelvis:

  • bad- och rekreationsresa
  • kontaktlinser eller annat hjälpmedel mot syn eller hörselnedsättning
  • personliga hjälpmedel vid sjukdom eller funktionsnedsättning
  • eftervård
  • lägervistelse

Ansökningsdatum: 1 januari - 30 april eller 1 augusti - 30 september.
Efter ansökningsperioden lämnas besked med brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Ansök direkt via nedan länk


Norrköping behövande stiftelser