Specialpedagogiska insatser

På Centrala elevhälsan arbetar pedagoger med specialpedagogisk kompetens. De samverkar med förskolor och grundskolor för att främja hälsa hos alla barn och elever, ha fokus på barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, undanröja hinder och skapa förutsättningar för växande och lärande.

På Centrala elevhälsan finns spetskompetens inom följande områden: