Hitta fristående familjedaghem

Vad är pedagogisk omsorg?

I Norrköpings kommun finns både kommunala och fristående enheter som bedriver pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal.

Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i samma åldrar (1–12 år) som de barn och elever som går i förskola och på fritidshem. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Ansök till familjedaghem

Du kan ansöka om plats på familjedaghem tidigast sex månader innan du vill att barnet ska börja. Ditt barn måste ha fyllt 1 år när han eller hon börjar på familjedaghemmet. För att ansöka om plats behöver du ha svenskt personnummer och en e-postadress.

Ansök här i vår e-tjänst


Enhet:

Adress, telefon och hemsida:

Videungen

Gästgivarevägen 55
616 32 Åby

070-679 23 18

Hemsida

Solrosen

Miltonsväg 4
61633 Åby
076-768 28 38
Hemsida

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping