Fröbelgården

Marielunds förskolor är gröna förskolor. Reggio Emilias filosofi och Vygotskijs pedagogik är viktiga element i vårt pedagogiska utvecklingsarbete. Föräldrarna är barnens viktigaste resurs och därför önskar vi ett stort medinflytande från dem.

Vår vision

I Fröbelgårdens förskola kommer barnet alltid först. Vårt mål är att alla barn och vuxna blir sedda och uppmärksammade på ett trevligt sätt. Grundverksamheten bygger på vardagsaktiviteterna och hur vi jobbar med detta.

Leken är barnens sätt att lära sig alla de saker de behöver för att lyckas i livet, därför leker vi mycket, både ute och inne. Varje avdelning har egna planer för lek och lärande. Vi jobbar mycket med grundläggande färdigheter i matematik och språk. Barnen ska få ta del i alla de vuxnas kompetens. Vi vill att barnen utvecklar hög social kompetens och samarbetar med barn från alla avdelningar.

Vi tar emot besökare den sista torsdagen i varje månad mellan kl 10.00 – 11.00.

Avdelningar

Vi har en kvalitetspool bestående av tre förskolelärare som tar över avdelningen en dag varje månad så att ordinarie personal kan få planeringstid/pedagogisk tid tillsammans. Fröbelgården har plats för 90 barn på fem avdelningar.

Barngrupperna är åldershomogena, vi har delat barnen i grupper av små-, mellan- och stora barn. Lokalerna är anpassade för åldersgrupperna.

Fröbelgårdens dokument

Mer om Fröbelgården

Adress:

Tulegatan 14
602 17 NORRKÖPING

011-15 78 99

Beskrivning: Eget kök, grön förskola, Reggio Emilias filosofi, Vygotskijs pedagogik, Qualiscertifierade

Antal elever: 85

Avdelningar: 5

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Susanna Aalto


Telefon till avdelningarna:
Skalman: 011-15 78 99
Katten Jansson: 011-15 26 72
Lille Skutt: 011-15 26 84
Bamse: 011-15 26 91
Husmusen: 011-15 26 95

Hitta till Fröbelgården