Inför terminsstart

När ett nytt läsår startar behöver du som är vårdnadshavare eller myndig elev logga in på Mina sidor och göra följande:

  • Lämna eller uppdatera dina kontaktuppgifter.
  • Anmäla behov av specialkost.
  • Läsa och godkänna lånevillkor för digitala verktyg efter att skolan har skickat ut lånevillkoret och begärt ditt godkännande (gäller för grundskolan och gymnasieskolan).
  • Ansöka om modersmålsundervisning. Ansökan kan bara göras för elever som börjar i årskurs 1-9. Ansökan kan göras mellan den 1 april och 30 september för läsåret 2020-2021. Om ditt barn redan har modersmålsundervisning så ska du inte göra en ny ansökan.

Du kommer få ett mail från din skola med länk till e-tjänsterna Ansök om specialkost och Godkänn lånevillkor för digitalt verktyg. Först efter att du har fått mailet kan du göra din ansökan om specialkost eller godkänna lånevillkor för digitalt verktyg.

Observera

  • Om ett barn eller elev har skyddad identitet ska du inte logga in på Mina sidor, vänd dig då direkt till förskolan eller skolan.
  • Om dina kontaktuppgifter ändras under terminen så behöver du logga in i e-tjänsten så att förskolan eller skolan har rätt uppgifter till dig.
  • Godkännande av lånevillkor för digitala verktyg kan göras efter att skolan har skickat ut lånevillkoret och begärt in ditt godkännande. Följ länken i meddelandet från skolan för att komma till e-tjänsten där du godkänner låneavtalet.

Var finns e-tjänsterna?

Du når e-tjänsterna från minasidor.norrkoping.se/oversikt


Behöver du hjälp?

Om du som vårdnadshavare eller myndig elev behöver hjälp att logga in eller använda e-tjänsterna kan du höra av dig till Kontaktcenter på telefon 011-15 00 00 eller besöka Kontaktcenter på Trädgårdsgatan 21 i Norrköping.

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping