Domarringen

En förskola att längta till. Domarringens förskola är en fristående byggnad och ligger på Klingsbergsgatan 75. Förskolan har en stor gård med många möjligheter. Förskolan består av sex avdelningar, tre med yngre barn i ålder 1-3 år och tre avdelningar med äldre barn i åldern 3-6 år.

Domarringens förskola, exteriör

Vår vision

Goda relationer för en hållbar utveckling.

I vår förskola:

 • Ges barn och vuxna förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag.
 • Är det principen om barnets bästa som styr beslut.
 • Välkomnas allas tankar och förslag på lösningar där vi i första hand fokuserar på möjligheter vid förändringar.

Vårt fokus

 • Att genom temaarbete främja barns språkutveckling och matematiska förståelse
 • Att etablera en tydlig struktur och skapa tydliga utbildningsmiljöer
 • Att definiera och tydliggöra ansvarsfördelningen för varje medarbetare

På vår förskola

 • Visar vi glädje och engagemang i vårt uppdrag
 • Ger vi barnen vår odelade uppmärksamhet
 • Arbetar vi individ och situationsanpassat

Studiedagar hösten 2023

 • 18/8-2023
 • 6/10-2023

Mer om Domarringen

Beskrivning: Demokrati, ICDP-utbildade pedagoger och värdegrundad enhet. Vi arbetar i projekt där pedagogisk dokumentation är en viktig del av vårt förhållningssätt.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Elinor Lindsten
011-15 13 43
073-078 20 38

Kanslist
011-15 33 35

Köket
011-15 25 48

Hitta till Domarringen