Galaxen

Galaxens förskola ligger i Vilbergen och bildar enhet tillsammans med Berlockens förskola. Förskolan har en stor härlig och utmanande utemiljö. Förskolan har nära till skog och natur och en stor gård som är under utveckling.

Galaxens förskola, exteriör

På Galaxen arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla hos både barn och personal. Vi har fem avdelningar:

  • 1-3 år: Avdelning Solen och Månen
  • 3-4 år: Avdelning Planeten och Kosmos
  • 4-5 år: Avdelning Kosmos

Läs mer om Galaxen på vår blogg

Vår personal

Vi på Galaxens förskola består av engagerade pedagoger, både förskollärare, barnskötare och annan personal med barnets bästa i ständigt fokus där vi upptäcker och lär tillsammans med barnen.

Pedagogerna är fördelade på fem avdelningar. På enheten har vi även tillgång till en utvecklingspedagog som stöttar arbetslagen i det pedagogiska arbetet samt en specialpedagog som handleder pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.

Så arbetar vi med barnens lärande

Vi arbetar aktivt utifrån ett professionellt förhållningssätt för att vara goda förebilder för barnen.

Vi arbetar för att skapa ett lustfyllt lärande där vi utgår från barnens nyfikenhet, intresse och erfarenhetsvärld.

Vi strävar efter att dela in barnen i mindre grupper under en stor del av dagen både inne och ute för att ännu bättre kunna möta varje enskilt barn.

Vår förskola har stort fokus på språkundervisning för att ge varje barn möjlighet att kommunicera på olika sätt genom dagsschema, bild- och tecken som stöd med mera.

Så arbetar vi med barnens trygghet

Vi är en värdegrundad förskola vilket innebär att vi arbetar för att barnen ska känna trygghet och tillit till varandra, pedagogerna och miljön.

Vårt värdegrundsarbete är ständigt närvarande i det dagliga arbetet och det finns en tydlig systematisk i hur vi arbetet med värdegrunden.

Vi har fokus på ett lustfyllt lärande där vi utforskar och upptäcker värden tillsammans I NUET.

I NUET står för våra ledord:

  • Inflytande
  • Nyfikenhet
  • Utforskande
  • Empati
  • Trygghet

Dessa ledord genomsyrar utbildningen på förskolan.

Barn- och vårdnadshavarinflytande

Vi arbetar för ett gott samarbete mellan hem och förskola. De dagliga samtalen är viktiga för oss och vi värdesätter att alla ska känna sig välkomna till oss.

Vi har också olika forum för att skapa förutsättningar för samverkan och fördjupande samtal.

Tema

Vi har ett tematiskt arbetssätt, där vi arbetar med olika projekt. Just nu arbetar vi med tema "Genom teknik och matematik skapas samspel och kommunikation". Ett tema eller projekt kan pågå under kortare eller en längre tid.

Måltider

Vår förskola får mat från Ektorpsskolans kök. Under måltiderna får barnen möjlighet att utveckla sin självständighet. Måltiden ser vi som ett lärtillfälle och en viktig tid för reflektion och samtal.

Nyfiken på oss?

Kom gärna och besök oss.

Ring och boka in en tid för besök på telefonnummer 011-15 29 32.

Mer om Galaxen

Beskrivning: Utomhusmiljö

Årskurser: Förskolor

E-post: galaxenfsk@norrkoping.se

Rektor
Johanna Martinsson
011-15 14 33

Administratör
Pernilla Jonsson
0738-53 15 27

Avdelningarna:
Månen
073-85 31 562
Solen
073-85 31 563
Planeten
073-85 31 566
Kometen
073-85 31 565
Kosmos
073-85 31 564

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontaktcenter Norrköpings kommun
011- 15 00 00

Hitta till Galaxen