Gullvivan

Förskolan Gullvivan är en tvåavdelningsförskola som ligger i Enebyparken. På vår avdelning Spaden går våra yngsta barn och på Hinken våra äldsta. Gullvivan tillsammans med Fyrby, Ringblomman och Lövkojan bildar Eneby förskolor.

Gullvivans förskola, exteriör

Barnets nyfikenhet och lust ligger till grund för vår verksamhet. Vi utgår från barnets värld och intressen och verksamheten bygger på förskolans läroplan. Hos oss möter barnen idéer och utmaningar som utvecklar självständighet och tilltro till den egna förmågan. Barnet mötet också intresserade och reflekterande pedagoger som ställer nyfikna frågor. Barnen får möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

Vår vision

Vår vision är ”Ge barnen mod och lust att utforska världen som medmänniskor”. Vi är inspirerade av grundtankarna och filosofin i Reggio Emilia, som är en pedagogisk inriktning. För oss innebär det att vi har en djup respekt för barnet och dess förmåga och vilja att utforska sin omvärld. Vi möter varje barn utifrån deras unika egenskaper och ser olikheter som en tillgång.

Pedagogisk miljö

Miljön på förskolan är hela tiden föränderlig och vi bygger upp den utifrån den barngrupp vi arbetar med. Vi anpassar material och ser till att miljön är lättillgänglig, innehållsrik och utforskande. Den ska uppmuntra barnen till att göra fria val och inspirera dem till lärande. Därför är materialet placerat på barnets nivå och anpassat för att utmana vidare i barns lärande.

Teman och projekt

Enheten arbetar utifrån ett gemensamt tema och utifrån det temat bildas små projekt som avgörs av vad barnen intresserar sig för. Varje vecka arbetar barnen i sina projekt tillsammans med medforskande pedagoger. Pedagogerna använder kamera, videofilm och anteckningar för att få syn på vad barnen gör och utifrån det fortsätter projektet framåt.

Samverkan med våra familjer

Det är viktigt att man som familj känner sig delaktig i förskolan och man är alltid välkommen att delta i vår verksamhet. Under åren på förskolan kommer du att varje termin träffa pedagogerna i ett utvecklingssamtal som tar upp ditt barns tid på förskolan. Vi träffas också i andra forum som till exempel förskoleråd, föräldramöten, gårdsfester med mera.

Information om beslut

Gullvivans förskolan kommer upphöra under 2024-2025 efter beslut från utbildningsnämnden i maj 2023. Gullvivan kommer ingå i en ny enhet tillsammans med Ringblommans förskola och vara i nya förskolelokaler i Eneby. Den nya förskolan beräknas stå klar under 2025.

Här kan du läsa mer om förändringarna i förskola och skola: norrkoping.se/skola-och-forskola/forandringar-i-forskola-och-skola

Mer om Gullvivan

Beskrivning: Reggio Emilia-inspirerad, projektinriktat arbetssätt, utforskande, värdegrund

Årskurser: Förskolor

Hitta till Gullvivan