Nyckelpigan

Nyckelpigans förskola ligger i Hageby. Förskolan består av ett stort hus med fyra avdelningar och fem fristående avdelningar i bostadsområdet. På avdelningarna går barnen tillsammans med andra barn i samma ålder.

Nyckelpigans förskola, exteriör

Läroplanen för förskolan och Norrköpings kommuns verksamhetsidé ligger till grund för vår målsättning, dokumentation och utvärdering.

Så här jobbar vi

Vi inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken och våra pedagogiska ställningstaganden sammanfattas i våra värdeord; trygghet, glädje, delaktighet, lärande och professionellt förhållningssätt. Med hjälp av dessa ord förhåller vi oss aktivt till förskolans pedagogiska grundsyn: en tro på det kompetenta barnet.

Vi arbetar aktivt för att ge varje barn en trygg, kreativ och lärorik dag på förskolan. De pedagogiska miljöerna skapas för lärandesituationer som uppmuntrar till nyfikenhet och lustfyllt utforskande genom leken. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra vår verksamhet för barn, föräldrar och pedagoger.

På enheten har vi två utvecklingspedagoger som handleder och stöttar arbetslagen och vi har även en specialpedagog och logoped som arbetar praktiknära med pedagoger, föräldrar och barn. Hos oss finns finskspråkig personal.

Vi har egen kock som lagar maten till alla avdelningar. Vi använder ekologiskt, svenskt och närproducerat så mycket som möjligt.

Mer om Nyckelpigan

Beskrivning:

Årskurser: Förskolor

Biträdande rektor
Emma Kvarnheden
011-15 22 98
Skicka e-post

Administratör
Lena Forsbeck
011-15 15 56

Utvecklingspedagog
Anna Pettersson
072-593 96 01

Specialpedagog
Birgitta Axelsson Magnusson
072-584 72 99

Köket
072-748 53 45

Avdelningar
Trollsländan
072-748 53 46

Humlan
072-748 53 47

Fjärilen
072-748 53 48

Biet
072-748 53 49

Hitta till Nyckelpigan