Regnbågen

Regnbågen är en förskola som ligger i Ljura-området med närhet till Norrköpings parker och stadskärna. Utomhusmiljön består av två stora grönskande gårdar med mycket växlighet. Gårdarna ligger skyddat från biltrafik. Inomhusmiljön har som mål att ha en inbjudande och utforskande utbildningsmiljö.

Regnbågens förskola, exteriör

På Regnbågen som är uppdelat i hus 1 och hus 2 går ungefär 100 barn uppdelade på 7 avdelningar. I hus 1 finns fyra avdelningar varav två är äldrebarnsavdelningar (Turkos & Lila) samt två yngrebarnsavdelningar (Blå & Grön). I hus 2 finns det tre avdelningar. Två äldrebarnsavdelningar (Orange & Rosa) samt en avdelning med yngre barn (Gul). Regnbågen ingår tillsammans med Moagården Prisman, Växthuset och Fridtunatäppan i Regnbågsenheten.

Vår personal

På Regnbågens förskola arbetar cirka 21 medarbetare, både förskollärare, barnskötare och annan personal. Vi är fördelade på sju avdelningar med en biträdande rektor som ansvarar för vår förskola. Vi har tillgång till en specialpedagog som handleder och utbildar pedagogerna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Så arbetar vi med barns lärande

På Regnbågens förskola är alla lika värda, och vi ser mångfalden som tillgång. Regnbågens förskola kännetecknas av trygghet, empati, demokrati och lustfyllt lärande, för att ge barnen en god och lärorik utbildningsmiljö att vistas i. Pedagogerna ser till alla barns utveckling och tar stort ansvar genom ett situationsanpassat och lösningsfokuserat förhållningssätt i alla situationer. Vi lägger ett stort fokus på barns språkutveckling och kommunikation.

Så arbetar vi med barns trygghet

Vi har ett aktivt värdegrundsarbete där de grundläggande värdena genomsyrar vår verksamhet. På Regnbågen har vi valt att prioritera arbetet med jämställdhet & jämlikhet. Vi arbetar aktivt med barnens trygghet och hur vi pratar och beter oss mot varandra på förskolan, för att alla ska känna sig välkomna på förskolan.

Barn och vårdnadshavares inflytande

Vår utgångspunkt är att barnets bästa alltid kommer först. Som vårdnadshavare anser vi att du är den viktigaste personen i ditt barns liv. För att skapa en god relation mellan förskola och hem så är de dagliga samtalen viktiga för oss för att kunna stärka de goda relationerna. Årligen erbjuder ett föräldramöte samt utvecklingssamtal där vi har en dialog med er om vårt arbete på förskolan och hur vi utmanar ditt barn i hens lärande och utveckling.

Gällande förläggning av 15 timmars platserna har ni vårdnadshavare valfrihet mellan att ha ert barn på förskola tre eller fyra dagar per vecka. För oss är det viktigt att valet av tider sker i dialog med förskolan utifrån just ert barns behov.

Lokaler

Regnbågens förskola har som mål att ha en inbjudande och utforskande utbildningsmiljö, som ska vara föränderlig utifrån barnens intressen och behov. Miljön och materialet vi använder är anpassade till barnens ålder och behov. Vi arbetar för en hållbar framtid och satsar på miljövänligt material.

Måltider

Regnbågen får sin mat från det närbelägna skolköket och maten är lagad enligt livsmedelsverkets rekommendationer. Pedagogerna äter pedagogiska måltider vilket innebär att de äter tillsammans med barnen. Under måltiden arbetar pedagogerna aktivt med barnens språk genom att under måltiden föra samtal som vidgar barnens ordförråd och förmåga att föra samtal.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Mer om Regnbågen

Beskrivning: Utforskande arbetssätt, två stora grönskande gårdar

Årskurser: Förskolor

Biträdande rektor
Marita Palmroth
011-15 29 02

Administratör
Ivi Isik
011-15 24 20
Skicka e-post

Avdelningar:
Gul: 072-25 43 632
Rosa: 072-25 43 633
Orange: 072-25 43 634
Grön: 072-25 43 641
Blå: 072-25 43 642
Turkos: 072-25 43 643
Lila: 072-25 43 644

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontaktcenter Norrköpings kommun
011-15 00 00

Hitta till Regnbågen