Smultronet

Smultronets förskola ligger i Sandbyhovsområdet och bildar, tillsammans med Solgläntan och Lagerlunda förskolor, en enhet.

Vår verksamhet

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, ge barnen trygghet, vara rolig och lärorik.

Vi ser barnet som kunnigt och kompetent, vi ger barnen möjlighet att utforska många nya saker. Vi respekterar barnet för den person den är.

Leken har en central del i vår grundverksamhet som bygger på vardagsnära aktiviteter. Vi använder oss av olika uttryckssätt som skapande, bygg och konstruktion, sång, dans och drama mm. Genom att arbeta med ett övergripande tema i hela vår enhet, Hållbar framtid, ges barnen möjlighet genom olika projekt utforska, samarbeta och lära tillsammans på ett lustfyllt sätt.

Vi lägger stor vikt vid förskolans yttre och inre miljö, den är föränderlig för att passa den aktuella barngruppen. Vi lägger stort fokus på att barnen ska känna sig delaktiga och ha inflytande. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra vårt arbete för oss själva, barnen och vårdnadshavare.

Organisation

Smultronet har sex avdelningar, tre för de äldre och tre för de yngre barnen. Lokalerna är nya och fräscha och ger stora möjligheter till våra olika aktiviteter. Vi har närhet till skog, spårvagn och andra grönområden.

Här arbetar förskollärare och barnskötare i team. Hos oss finns finskspråkig personal.

Vi får vår mat från Hagaskolans kök, vi lagar frukost och mellanmål själva.

Mer om Smultronet

Beskrivning: Projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation

Årskurser: Förskolor

Rektor
Maria Lindqvist

Våra avdelningar:

Telefonnummer till avdelningarna:
011-15 25 04

Administratör:
Anita Larsson
011-15 28 55

Hitta till Smultronet