Vattentornet

Vattentornets förskola ligger i Kneippen precis vid utkanten av Ektorp. Förskolan har sex åldersnära avdelningar. Förskolan är byggd 2018 och bjuder in till aktiviteter, lek och lärande både inom- och utomhus. Inom promenadavstånd finns grönområden, lekparker och vackra Motala ström. På Vattentornets förskola finns också en separat natt- och helgomsorg. Klockans förskola och Vattentornets förskola bildar tillsammans en förskoleenhet.

Vattentornets förskola, exteriör

Vår personal

På vår förskola arbetar cirka 24 medarbetare, både förskollärare, barnskötare och annan personal. De är fördelade på sex avdelningar och med en ansvarig rektor. Inom enheten finns även andra tjänster såsom kock, ekonomibiträde, administratör och så arbetar några förskollärare viss tid med ett riktat utvecklingsuppdrag. Vi har tillgång till en specialpedagog som handleder pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.

Vår utbildning och undervisning

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och den ska vara rolig, trygg och lärorik. Vi erbjuder en trygg och välkomnande miljö där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vi vill att barnen ska vara delaktiga och ha möjlighet att påverka utbildningen och undervisningen. Det görs b.la genom att vi tar tillvara på flödet av barnens tankar och idéer vilket leder till en mångfald i lärandet. I utbildningen och undervisningen använder vi oss av olika uttryckssätt så som lek, rörelse, skapande, fantasi, musik, sånger, ramsor, dans, sagor, berättande, teknik, digitala verktyg mm. Vi arbetar aktivt med att stärka barnens intresse och nyfikenhet inför att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Hos oss lär barnen enskilt, i grupp och tillsammans med vuxna.

Tema

Vi arbetar med, ett för enheten gemensamt tema, ”Naturens skatter”. Det för att genom ett temainriktat arbetssätt blir barnens lärande mångsidigt och sammanhängande.

Så här arbetar vi med barnens trygghet

På vår förskola arbetar vi aktivt med alla barns lika värde och vi ser mångfalden som en tillgång i utbildningen. Vårt arbetssätt med att dela in barnen i mindre grupper skapar trygghet och trivsel samt gynnar alla barns utveckling och lärande. Vi arbetar för att göra förskolan tillgänglig för alla barn och använder oss b.la av bildstöd och TAKK (tecken som stöd). Det för att varje barn ska känna sig sedda, bli hörd och få komma till tals, samt kunna ge uttryck för sina behov.

Vårt värdegrundsarbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och förskolans styrdokument. Varje avdelning har utarbetat sin egen plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den finns anslagen i varje entré för vårdnadshavare att ta del av.

Våra inom– och utomhus miljöer

Vi arbetar aktivt med att skapa genomtänkta rika miljöer inom – och utomhus. Miljöer och material som bygger på barnens nyfikenhet och som ger möjlighet att utforska, lära och få nya erfarenheter. På varje Syskontorn finns en gemensam ateljé där barnen får vara kreativa och i samspel med andra kan upptäcka och utforska olika material.

I mitten av förskolan finns en mötesplats som vi kallar för Torget. Här finns ett gemensamt bibliotek och möjlighet att skapa, leka och utforska. I matsalen som gränsar till Torget finns även ett ateljékök där det bedrivs undervisning.

Vår förskola har en grön, stor och varierad förskolegård som inbjuder till lek, utforskande och olika aktiviteter. Vi arbetar aktivt med att göra tillägg i syfte att skapa en variation och rika möjligheter till undervisning, lek och lärande.

Lokaler

På Vattentornets förskola finns sex åldersnära avdelningar och ett tillagningskök.

Vi har även en separat natt- och helgomsorg.

Vår mat - måltider

Vi har ett eget tillagningskök som också lagar mat till Berget och De Geers förskola. Våra kockar lagar god och näringsriktig maten från grunden och de bakar även det mesta av det bröd som serveras på förskolan. Vi äter alla våra måltider i vår fina matsal.

Samverkan med hemmen – barn- och vårdnadshavarinflytande

De dagliga samtalen är utifrån det viktiga för oss. Vi vill ha ett förtroendefullt samarbete och relation mellan hem och förskola. Alla vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och få möjlighet att diskutera tankar kring utbildningen. Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att delta i utbildningen. Vi har under året olika forum för att skapa förutsättningar för samverkan och du kommer även bjudas in till samtal om ditt barn.

Samarbete med Linköpings universitet

Vi har förmånen att samarbeta med Linköpings universitet genom att bland annat handleda förskollärarstudenter och delta i olika projekt.

Erasmus + projekt

Vattentornet ingår tillsammans med Klockans förskola i ett tvåårigt Erasmus + projekt som har fokus på jämställdhet.

Nyfiken på oss?

Vi tar emot besök på måndagar mellan kl 13.00 -14.00

Ring förskolan och meddela innan du kommer så vi kan planera för ditt besök.

Varmt välkommen!

Mer om Vattentornet

Beskrivning:

Årskurser: Förskolor

Rektor
Sara Westerdahl
011-15 10 44
sara.westerdahl@norrkoping.se

Administratör
Louise Garpehäll
011-15 32 05
louise.garpehall@norrkoping.se

E-post:
vattentornetsfsk@norrkoping.se

_______________________________________

Natt- helgomsorg

Administratör nattomsorgen
011-15 15 62

Natt- och helgomsorgen

072-507 14 34

E-post:
vattentornetsnattochhelgomsorg
@norrkoping.se

Enhetschefer nattomsorgen
Anna Lind Nordell
011-15 21 22

Sjukanmälan
Använd IST Home-appen

Gula Tornet
072-2548011

Röda Tornet
072-2548012

Blåa Tornet
072-2548009

Gröna Tornet
072-2548010

Lila Tornet
072-2548066

Rosa Tornet
072-2548067

Köket
072-2548068

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Ring Kontaktcenter
011- 15 00 00

Hitta till Vattentornet