Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland Eldningsförbudet gäller från och med tisdag den 30 maj klockan 10.00 och tills vidare. Läs mer om eldningsförbudet

Natt- och helgomsorg

Fingerfärg.

Natt- och helgomsorg gäller för barn i åldern 1-13 år.

Natt- och helgöppen barnomsorg finns till för de som på grund av arbete behöver barnomsorg på kvällar, nätter och helger, då annan barnomsorg har stängt. Barnet vistas på sin förskola eller sitt fritidshem under dagtid och kommer sedan till natt- och helgomsorgen när den vanliga förskolan har stängt för dagen. Natt- och helgomsorgen erbjuder barnen en trygg och hemliknande miljö.

Natt- och helgomsorgen är knuten till vissa förskolor och skolor. Om ditt barn är inskrivet på en av dessa hämtar och lämnar personalen barnen till och från förskola eller skola. Om barnet går på en annan förskola eller skola ska vårdnadshavaren hämta och lämna barnet till nattomsorgen.

Du har möjlighet att i mån av plats få nattomsorg till och med juli det år ditt barn fyller 13 år

Ansök om nattomsorg i e-tjänsten för förskola

Natt- och helgomsorg för barn 1-13 år finns i områdena:

Björkalund
Björkalund natt- och helgomsorg
Samarbetar kring hämtning/lämning med Vilbergsskolans fritidshem samt förskolan Björkalund.
Adress: Dekorstigen 2, 603 79 Norrköping
Telefon: 072-584 72 95

Ektorp/Kneippen
Vattentornets natt- och helgomsorg
Samarbetar kring hämtning/lämning med Norrköpings Montessoriskolas fritidshem och med förskolan Vattentornet.
Adress: Fotbollsgatan 10, 602 37 Norrköping
Telefon: 072-507 14 34

Haga/Marielund
Plommonträdets natt- och helgomsorg
samarbetar kring hämtning/lämning med Karlshovskolans- och Matteusskolans fritidshem samt förskolorna Taborsberg, Smultronet, Nektarinen, Järnvägen och Fröbelgården.
Adress: Apelgatan 13 C, 602 15 Norrköping
Telefon: 072-566 98 19

Skärblacka
Stjärnfallets natt- och helgomsorg
samarbetar kring hämtning/lämning med Parkskolans fritidshem och förskolorna Sörgården, Lindgården och Hasselgården.
Adress: Sågvägen 23 A, 617 34 Skärblacka
Telefon: 076-128 11 45

Har du frågor om nattomsorg kan du kontakta enhetschefen för nattomsorgen:
Anna Lind Nordell
Telefon: 011-15 21 22
E-post: anna.lind-nordell@norrkoping.se

Administratör för Natt- och helgomsorgen:
Telefon: 011-15 15 62

Kontakt
Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

Relaterat