Natt- och helgomsorg

Natt- och helgöppen barnomsorg finns till för de som på grund av arbete behöver barnomsorg på kvällar, nätter och helger, då annan barnomsorg har stängt. Barnet vistas på sin förskola eller sitt fritidshem under dagtid och kommer sedan till nattomsorgen när den vanliga förskolan har stängt för dagen. Nattomsorgen erbjuder barnen en trygg och hemliknande miljö.

Natt- och helgomsorgen är knuten till vissa förskolor och skolor. Om ditt barn är inskrivet på en av dessa hämtar och lämnar personalen barnen till och från förskola eller skola. Om barnet går på en annan förskola eller skola ska vårdnadshavaren hämta och lämna barnet till nattomsorgen.

Du har möjlighet att i mån av plats få nattomsorg till och med juli det år ditt barn fyller 13 år

Ansök om nattomsorg i e-tjänsten för förskola

Natt- och helgomsorg för barn 1-13 år finns i områdena:

Skärblacka
Stjärnfallets natt- och helgomsorg
samarbetar kring hämtning/lämning med Parkskolans fritidshem och förskolorna Sörgården, Lindgården och Hasselgården.
Adress: Sågvägen 23 A, 617 34 Skärblacka
Telefon: 072-529 78 62

Vilbergen
Fyrklöverns natt- och helgomsorg
samarbetar kring hämtning/lämning med Vilbergsskolans fritidshem och förskolorna Berlocken och Galaxen.
Adress: Morängatan 20, 603 86 Norrköping
Telefon: 072-584 72 95

Haga/Marielund
Plommonträdets natt- och helgomsorg
samarbetar kring hämtning/lämning med Karlshovskolans- och Matteusskolans fritidshem samt förskolorna Taborsberg, Smultronet, Nektarinen, Plysaren och Fröbelgården.
Adress: Apelgatan 13 C, 602 15 Norrköping
Telefon: 072-566 98 19

Ektorp/Kneippen
Vattentornets natt- och helgomsorg
Samarbetar kring hämtning/lämning med Norrköpings Montessoriskolas fritidshem och med förskolan Vattentornet.
Adress: Fotbollsgatan 10, 602 37 Norrköping
Telefon: 072-507 14 34

Har du frågor om nattomsorg kan du kontakta enhetschefen för nattomsorgen:
Anna Lind Nordell
Telefon: 011-15 21 22
E-post: anna.lind-nordell@norrkoping.se

Administratör för nattomsorgen:
Telefon: 011-15 15 62