Skolor i andra kommuner

Reglering av ersättning

Prislista


Verksamhet

2019 - Bidragsbelopp i kr

Förskola

125 753

Fritidshem

37 982

Förskoleklass

64 456

Åk 1 - 3

77 056

Åk 4 - 6

84 393

Åk 7 - 9

91 142

Grundsärskola 1-3

270 661

Grundsärskola 4-6

280 751

Grundsärskola 7-9

290 841

Fritidshem särskola

120 209

Fritidshem träningsskola

264 617

Träningsskola 1-3

491 632

Träningsskola 4-6

501 722

Träningsskola 7-9

511 812


Beslut om priser fattades i Utbildningsnämnden 2019-02-13 priserna har från och med 1/4-19 uppräknats med lönekompensation.

Ersättning för extraordinärt särskilt stöd

Den ersättning som kommunerna kommit överens om är avsedd att täcka elevens skolgång och eventuella behov av extra anpassningar och särskilt stöd. För barn och elever i behov av extraordinärt särskilt stöd, det vill säga tilläggsbelopp, ska en ansökan om tilläggsbelopp göras.

Ansök om tilläggsbelopp

Läs mer om tilläggsbelopp