Grundsärskolan

Att gå i grundsärskola kan ske på olika sätt. Vissa elever går i samma klass som grundskolans elever. Andra grundsärskoleelever går i egna klasser, men har sin undervisning oftast i samma skolbyggnad som grundskolans elever.

Grundsärskolan följer samma läroplan som grundskolan men kursplanerna är anpassade för särskolans elever.

I särskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande.

Träningsskola

Träningsskolan är en del av särskolan. Den är till för elever som inte kan ta till sig undervisning i ämnen. De får istället studera ämnesområden.

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning.
Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping