Hitta kommunala grundskolor i Norrköping

Här finner du information om alla grundskolor som kommunen ansvarar för. Med hjälp av sökfunktionen kan du hitta skolor som riktat in sig på de områden som intresserar dig eller ditt barn.

Du kan söka efter ord i skolornas beskrivning, skolnamn eller stadsdel. Sökfunktionen tar då fram de skolor som passar din sökning.

 • Bjärbyskolan

  F-3, Fritidshem 072-517 45 64
 • Borgsmoskolan

  7-9 011-15 31 00

  Trygghet, trivsel, studiero

 • Bråviksskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 31 53

  Flexibelt lärande, Åldershomogena klasser, fritidshem, Elevledda utvecklingssamtal, Eget tillslagningskök

 • Dagsbergs skola

  F-3, Fritidshem 011-15 54 53
 • Diamanten - världens skola

  F-6, Fritidshem 011-15 15 23

  Aktivt lärande, musikteater, idrott/hälsa

 • Djäkneparksskolan

  7-9 011-15 31 30

  Basket, dans, fotboll, bild och hantverk, internationell inriktning, teoretisk inriktning och fördjupning, musik (körsång och rock/popband), IT-media

 • Ektorpsringen

  F-6, Fritidshem 011-15 31 71

  Övningsskola, profilklasser, eget kök

 • Ektorpsskolan

  7-9 011-15 31 58

  Idrott & hälsa, Musik, Bild, Textil, IT, Film

 • Enebyskolan

  7-9 011-15 32 08

  Kommungemensam resursgrupp (RH), eget kök

 • Folkparksskolan

  F-3, Fritidshem 011-15 24 04

  Läsning, matematik, mångkulturellt, estetisk verksamhet

 • Grebyskolan

  F-3, Fritidshem 011-538 05

  Utomhuspedagogik, eget kök

 • Gustaf Adolfsskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 33 32
 • Hagaskolan

  4-9 011-15 32 48

  Musik

 • Hultdalsskolan

  7-9 011-15 13 95

  Temaveckor, studiebesök, teknik

 • Jurslaskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 17 68

  Miljö, utomhuspedagogik

 • Karlshovsskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 32 19

  Åldershomogena klasser, fritidshem, utedagar

 • Kimstadskolan

  4-6 011-535 54

  Nära till skog, åldershomogen undervisning, speciallärare

 • Klingsborgsskolan

  7-9 011-15 60 90

  Stort fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

 • Klockaretorpsskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 31 16

  Mångfaldsfrågor, språkutvecklande arbetssätt, trygghetsgrupp, matteverkstäder, föräldrasamverkan

 • Kyrkskolan

  F-6, Fritidshem 072 254 37 10

  Kamratstödjare

 • Kättinge skola

  F-3, Fritidshem 011-15 63 55

  Utomhuspedagogik, NO/teknik

 • Lindöskolan

  F-3, Fritidshem 011-15 31 45
 • Ljuraskolan

  F-6, Fritidshem 072-517 46 69

  Grundsärskola, nära till skog

 • Matteusskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 32 50
 • Mosstorpskolan

  4-9 011-15 18 75

  Matematik, kultur/SO, idrott och hälsa, bild samt musik

 • Navestadsskolan

  4-9 011-15 32 91
 • Norrköpings Montessoriskola

  F-6, Fritidshem 011-15 12 77

  Montessoripedagogisk inriktning

 • Oxelbergsskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 31 95

  Kiwimetoden, skog, musikprofil

 • Parkskolan

  F-3, Fritidshem 011-15 53 58
 • Rambodalsskolan

  4-6 011-15 34 34

  Idrott och rörelse, musik, slöjd, tema, eget kök

 • Råsslaskolan

  4-9 011-15 36 30

  No/Teknikprojekt, Östsam, Campus, Nordisk Plattform, S.M.A.R.T mat

 • Sandbyhovsskolan

  011-15 17 66
 • Sandbyängsskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 31 98

  Goda lärmiljöer och digitalisering

 • Sandtorpsskolan

  F-3, Fritidshem 011-15 66 33

  Skog, vatten, språkutveckling, mattelekar, simundervisning

 • Silverdansen

  F-3, Fritidshem 011-15 32 94
 • Skarphagsskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 31 87

  Inkludering

 • Smedbyskolan

  F-3, Fritidshem 011-15 32 40

  Teman

 • Svärtingehus

  F-6, Fritidshem 011-15 54 36

  SMART-mat

 • Söderporten

  F-6, Fritidshem 011-15 33 00

  Tvålärarskap, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, värdegrundsarbete, eget tillagningskök

 • Tamburinens skola

  F-6, Fritidshem 011-15 30 99
 • Tåby skola

  F-6, Fritidshem 011-15 61 97
 • Uttersbergsskolan

  F-3, Fritidshem 011-15 17 50

  Utomhuspedagogik, matematik, NO/teknik, språklekar

 • Vikbolandsskolan

  F-9, Fritidshem 011-15 14 49

  Utomhuspedagogik, NO/teknik, utbyte med lokalt näringsliv

 • Vilbergsskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 19 07

  Elevernas allsidiga utveckling i fokus

 • Villastadsskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 31 28

  Natur, vatten, skolskog

 • Vrinneviskolan

  F-3

  Grund- och förskola i Norrköping

 • Vångaskolan

  F-6, Fritidshem 072-228 06 25
 • Åbymoskolan

  F-6, Fritidshem 011-15 53 60

  Naturområden, bibliotek, badhus, Campus, språk- och matematikmedvetna

Sökningen resulterade inte i några träffar.