Åbymoskolan

Åbymoskolan ligger i Åby, cirka en mil norr om Norrköping, bredvid Åby och Kolmårdens vackra natur. Skolan har 460 unika, nyfikna och härliga elever samt 65 kompetenta medarbetare.

Åbymoskolan ligger nära fina naturområden. I skolans närhet finns badhus, bibliotek och även den nybyggda Åby Arena. Skolan har även ett eget fint bibliotek. Eleverna har tillgång till en stor skolgård där vi sparat den ursprungliga växtligheten som blandas med lekredskap och en bollplan.

Åbymoskolan

Vår vision

Hela enheten arbetar tillsammans för att skapa ett bra fritidshem och skola med hög måluppfyllelse och en god lärandemiljö. Vi på skolan utgår ifrån elevens nyfikenhet och upptäckarlust, och genom utmaningar vill vi stimulera till nya kunskaper. Våra visionsord är Glädje, Kunskap, Trygghet och Ansvar och det ska genomsyra hela vår verksamhet.

Så arbetar vi

På vår skola har eleverna inflytande över sitt eget lärande genom bland annat elevledda utvecklingssamtal i årskurs 4-6, regelbundna klassråd och elevråd. Hos oss är näst intill all personal behörig förutom våra slöjdlärare. Vi har ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, resurspedagog, speciallärare och specialpedagog som stödjer eleverna att nå målen och trivas i skolan. Vi har ett aktivt och välfungerande trygghetsteam som följer kommunens handlingsplan kring trygghetsarbetet.

Vi synliggör mål för elever och föräldrar. Lärarna satsar på att göra eleverna språk- och matematikmedvetna. Föräldrar är alltid välkomna till vår skola och vi delar ut en matbiljett per termin.

Fritidshemmet är öppet 6.15-18.00. Fritids för F-1 är i Lilla Åbymo och fritids för 2-3 är i Åbymoskolan. Genom lek och skapande stärker eleven sin självkänsla och sin sociala kompetens. De lär sig att umgås med andra människor, skratta, bli arga utan att slåss, kompromissa, känna sympati och empati. Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa en helhet i elevens utveckling och lärande.

Förväntningar

Som vårdnadshavare kan ni förvänta er följande av personalen

 • Att vi arbetar för att varje elev ska utvecklas både socialt och kunskapsmässigt mot målen och att vi vill ge alla elever stöd efter behov.
 • Att en IUP skrivs varje termin och under våren i årskurs 1-5 skrivs även ett skriftligt omdöme som visar elevens kunskapsutveckling.
 • Att all personal arbetar med att skapa trygghet och arbetsglädje för eleverna och att de ska känna att det är en positiv och trivsam skolmiljö hos oss. Vi arbetar aktivt mot mobbning och all annan kränkande behandling.
 • Att vi vuxna hjälper till att lösa konflikter vid behov och att vi tar kontakt med vårdnadshavare om det händer eleven något i skolan som vi tycker att du bör känna till.
 • Att hemuppgifter förekommer regelbundet.
 • Att vi utvärderar och följer upp skolans verksamhet regelbundet och att vi strävar efter god kvalitet i vår verksamhet och arbetar för att den ska bli bättre.
 • Att meddela vad klassen arbetar med och att du som vårdnadshavare ska känna dig välkommen till skolan.

Av elever på skolan förväntar vi oss följande

 • Att du uppträder vänligt, använder ett vårdat språk och visar hänsyn mot alla elever och personal.
 • Att du bidrar till arbetsro och lyssnar på andra.
 • Att du tar ansvar för ditt lärande och dina handlingar och att du hjälper till att hålla vår skola hel, fin och fri från klotter. Du är även rädd om ditt skolmaterial.
 • Att du passar tider och sköter dina hemuppgifter.
 • Att du följer klassens och skolans regler.
 • Att du tar ansvar för att ta reda på, och ta igen det du missat vid frånvaro.
 • Att du har allt du behöver under skoldagen (hemuppgifter, idrottskläder, frukt m.m.).

Av vårdnadshavare till elever på skolan förväntar vi oss följande

 • Att ditt barn kommer i tid och har ätit frukost.
 • Att du ser till att ditt barn har allt det behöver under skoldagen (hemuppgifter, idrottskläder, frukt m.m.).
 • Att du tar del av information från skolan och skickar tillbaka svarslappar.
 • Att du sjukanmäler ditt barn på morgonen vid sjukdom.
 • Att du stöttar ditt barn med dess hemuppgifter och tar kontakt med skolan vid längre frånvaro.
 • Att du är försiktig med att förmedla negativa känslor om skolan till ditt barn. Det mesta kan vi vuxna med positivt samarbete lösa utan att oroa barnen.
 • Att du meddelar skolan om det sker förändringar i familjen som påverkar ditt barn.
 • Att du deltar vid föräldramöten och utvecklingssamtal.
 • Att du som förälder i största möjliga mån undviker att begära ledighet för ditt barn under terminerna.

Mer om Åbymoskolan

Adress:

Sportvägen 2
616 30 ÅBY

011-15 53 60

Skicka E-post

Beskrivning: Naturområden, bibliotek, badhus, Campus, språk- och matematikmedvetna

Antal elever: 460

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Frida Dahlström

Rektor
Frida Öijerholm

Rektor för fritidshemmet och åk F-3:
Frida Öijerholm
frida.oijerholm@norrkoping.se
011-15 38 83

Rektor för åk 4-6:
Frida Dahlström
frida.dahlstrom@norrkoping.se
011-15 53 62

Frånvaroanmälan
F-klass: 072 – 574 99 92
Åk 1-6: 011-444 14 96

Om ditt barn har specialkost ringer du även till köket på
011-15 53 64
Om ditt barn har fritidshem SMS:ar du avdelningens telefon, se nummer nedan.

Skoladministratör
Olivia Caesar
011-15 53 60

Skolsköterska
Vendela Einarsson
011-15 53 63
072-574 99 89

Skolkurator
Åsa Ekekrantz
011-15 53 65

Husmor
Karin Asplund
011-15 53 64

F-klass
072-574 99 92

Åk 1
072-574 99 93

Åk 2
072-574 99 94

Åk 3
072-574 99 95

Åk 4
072-574 99 96

Åk 5
072-574 99 90

Åk 6
072-574 99 91

Hitta till Åbymoskolan

Dokument