Bjärbyskolan

Välkommen till Bjärbyskolan som ingår i Kungsängsenheten som består av tre skolor, Smedbyskolan F-3, Bjärbyskolan F-3 och Rambodalsskolan 4-6. Skolan ligger beläget i södra delen av Norrköping i Rambodal-Smedbyområdet.

Vår skola

Vi bildar eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag. Bjärbyskolan har förskoleklass, skola och fritidshem för cirka 200 elever i årskurserna F-3. Skolan är tvåparallellig och uppdelad i två arbetslag F-3. Skolan är belägen i en lugn omgivning med nära tillgång till trevliga naturområden vilket utnyttjas i vår pedagogiska verksamhet.

Vi arbetar för individuell utveckling i grupp. Vårt förhållningssätt innebär att hjälpa eleverna till ett eget ansvar och tänkande kring frågor och problem de möter i skolan och i sin vardag. Vi vill att fler förmågor hos barnen blir synliga. Det leder till att fler elever får känna sig sedda och uppskattade och får en större självkänsla.

Eleverna får tidigt lära sig själva sätta ord på sin utveckling till exempel genom elevledda utvecklingssamtal och forskning. Bland annat med Hattiestudien, som visar att självvärdering av sitt arbete är en framgångsfaktor.

Fritidshem finns på Bjärbyskolan för elever i åldern 6-9 år.

Vår vision

På Bjärbyskolan ställs det positiva förväntningar på pedagoger och elever, för att alla ska få möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Här på skolan blir alla sedda av varandra och vi fokuserar på det positiva, samt ger varandra feedback istället för kritik. Det, tillsammans med lyhörda pedagoger som känner av elevernas behov, skapar trygghet så att alla vågar vara sig själva och kan ta för sig.

För att försäkra att varje elev blir sedd och att dess utveckling gynnas organiserar vi oss i mindre grupper vid flera tillfällen under veckan. Eleverna utmanas i sitt handlande och tänkande för att utveckla nya kunskaper och förmågor. Dessutom ges ett ansvar som ökar med åldern till eleverna så att de kan växa och tro på sig själva.

Engagerade pedagoger

Vi, pedagoger och elever, på Bjärbyskolan är engagerade och känner arbetsglädje tillsammans. Styrdokumentet, Lgr 11 utgör en grund för vår verksamhet. Pedagogerna har tid avsatt för planering, utvärdering, reflektion och dokumentation. Detta medför att vi är tydliga gentemot elever och föräldrar i vad eleverna kan och vad de behöver utveckla i sin lärprocess.

På Bjärbyskolan känner sig alla föräldrar välkomna och har ett bra samarbete med pedagogerna. Föräldrar kommer lätt i kontakt med skolan genom att t.ex. skriva i kontakt/loggbok, mejla eller besöka oss. Vi eftersträvar en öppen kommunikation mellan pedagoger och föräldrar.

Ny teknik för alla

Hos oss finns ny teknik tillgänglig för alla och är en naturlig del av vår verksamhet. Pedagogerna får kontinuerligt kompetensutveckling så att de är uppdaterade med kunskap om vilka nya användningsområden som finns. Tekniken är därför ett naturligt inslag i elevernas dagliga inlärning.

Här på Bjärbyskolan finns det en kreativ, kunnig och inspirerande ledning som är närvarande och sätter tydliga mål. Pedagogernas arbete mot målen bekräftas genom att det regelbundet ges feedback både i grupp och enskilt. Ledningen är uppmuntrande och stöttande i det dagliga arbetet och är en bra pedagogisk ledstjärna.

Mer om Bjärbyskolan

Adress:

Rambogatan 401
603 71 NORRKÖPING

072-517 45 44

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 199

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Marie Mellwing


Skoladministratör

Harriet Carlsson
072-517 45 44


Sjukanmälan

072-517 45 68 (sms)

Hitta till Bjärbyskolan