Bråviksskolan

Bråviksskolan är en av Norrköpings kommuns nyare skolor och ligger i ett naturskönt område nära Bråviken. Våra skoldagar präglas av nyfikenhet, upptäckarglädje och kreativitet. ”Våga prova en större hatt” – våga växa lite till. 

 

Flexibelt lärande innebär att vi i vår undervisning tar hänsyn till den individuella elevens förutsättningar. Vårt fritidshem ligger i samma lokaler som skolan vilket gör det enkelt och bekvämt för barnen.

Lindöenhetens gemensamma grundsyn

 • Alla människors lika värde

  Vi tycker att det är spännande och värdefullt med olikheter! Det spelar ingen roll var du kommer ifrån, vilket språk du talar, vad du tror på, vem du tycker om, om du är tjej eller kille eller om du har något funktionsnedsättning. Tillsammans lär vi oss av och med varandra.

 • Alla barn ska ges möjlighet att växa och utvecklas

  Alla barn har rätt att växa och utvecklas efter sin förmåga och lärstil. Genom att ge barnen lagom stora utmaningar, genom att bekräfta och berömma, lär vi dem att känna tillit till sin egen förmåga. När de känner att de klarar av sina uppgifter växer de också som individer.
 • Alla möter varandra med respekt

  Vi vill skapa en positiv atmosfär där alla möter varandra med respekt. Att vara en bra kompis är lika viktigt som det är för oss vuxna att vara en bra förebild. Lindöenheten ska vara en plats där alla trivs och där alla känner glädje och gemenskap. Genom att uppmuntra det som är positivt förstärker vi också det som är bra.

Våra skolor arbetar med det synliga lärandet

Synligt lärande innebär att vi vår undervisning tar hänsyn till den individuella elevens förutsättningar och behov. Vi arbetar för att alla elever ska känna att de lyckas i skolan. Vår pedagogik innebär att vi:

 • tar hänsyn till barns individuella lärstilar
 • skapar rum för flexibelt lärande i alla åldrar
 • har ett lösningsfokuserat förhållningssätt
 • utmanar barnen att prova “en större hatt”- något att växa i
 • skapar en positiv atmosfär som ska spegla glädje och gemenskap- tillsammans är vi rädda om varandra och vår skola
 • möjliggör lärande hela dagen - i skolan och på fritidshemmet
 • ger barnen trygghet genom att de möts av kända pedagoger hela dagen
 • ger tydlig återkoppling
 • har ett förberedande arbetssätt
 • ser att vi alla har ett gemensamt ansvar där “alla barn är allas ansvar”
 • erbjuder profilvalsdagar från år 4 (se mer nedan)
 • har tydliga regler
 • ger stödinsatser för barn i behov av särskilt stöd
 • har behörig personal med olika kompetensområden
 • ser IT som en naturlig del i barns lärande
 • har ett nära samarbete mellan hem och skola

Mer om Bråviksskolan

Adress:

Slörgatan 5
603 75 NORRKÖPING

011-15 31 53

Skicka E-post

Beskrivning: Flexibelt lärande, Åldershomogena klasser, fritidshem, Elevledda utvecklingssamtal, Eget tillslagningskök

Antal elever: 379

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
David Asphage

Biträdande rektor
Anna Kinell

E-postadress till rektorerna:
david.asphage@norrkoping.se
anna.kinell@norrkoping.se

Sjukanmälan
För årskurs F-3: Ring respektive arbetslag. Lämna meddelande på telefonsvararen om ingen svarar när du ringer.
För årskurs 4-6: Ring Talsvar på telefonnummer 011-444 14 96

Anmäl sjukfrånvaro varje sjukdag.

Arbetslag
Åk F-1/Fritidshem arbetslagrum
072-583 56 20

Åk 2-3/Fritidshem arbetslagrum
072-583 56 22

Skolhälsovård
Lena Öquist
072-539 95 54
lena.oquist@norrkoping.se

Specialpedagog
Lena Fröberg
0730-20 23 88
lena.froberg@norrkoping.se

Kurator
Sofie Forsgren
073-078 20 13
sofie.forsgren@norrkoping.se

Expedition
Ninva Cicek
011-15 31 53
0730-20 10 52
ninva.cicek@norrkoping.se

Hitta till Bråviksskolan