Diamanten - världens skola

Diamantens skola präglas av ett trivsamt klimat, engagerad personal och våra tre profiler. PAX är på Diamanten ett välkänt ord som visar på vår strävan att bli en skola där ingen vill slå eller reta någon. Skolan ligger i Navestad med närhet till skog och en sjö. Till enheten hör även förskola.

Profilverksamheten innebär att alla elever får lära sig spela gitarr, har möjlighet att delta i körsång, kan vara med i Diamantens IF, får tillfälle att medverka i musikteater, delta i ensemblespel och får tillfälle att välja fördjupning i idrott, musik, bild eller teater.

Varje läsår skapar vi en musikteaterföreställning tillsammans och eleverna kan välja olika delar som musik/solosång eller stor roll. Musikteatern utgår från höstens gemensamma temaområde. Diamantens fritidshem är en naturlig del av skolan med ett rikt utbud av aktiviteter.

Ur Diamantens vision

”På Diamanten arbetar vi med att skapa en känsla av sammanhang – KASAM – hos varje individ. Deras tillvaro här ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull. All verksamhet på Diamanten är inkluderande och har sin utgångspunkt i strävan mot hög måluppfyllelse samt syftar till att göra omvärlden begriplig för barnen och eleverna. Hela vår verksamhet genomsyras av våra profiler; aktivt lärande, idrott/hälsa och musikteater.”

Hela visionen finner du i vår arbetsplan.

Mer om Diamanten - världens skola

Adress:

Guldringen 21
603 68 NORRKÖPING

011-15 15 23

Skicka E-post

Beskrivning: Aktivt lärande, musikteater, idrott/hälsa

Antal elever: 189

Avdelningar: 0

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Carita Johansson

Hitta till