Djäkneparksskolan

Djäkneparksskolan är centralt belägen och det finns goda förbindelser som gör det enkelt att ta sig till och från skolan. Här finns tillgång till grönområden och fin gammal parkmiljö. Våra elever kommer i huvudsak från Norrköpings centrala delar och från Lindö. Våra olika profiler på skolan gör att även elever från andra delar av Norrköping och från andra kommuner väljer att gå hos oss.

Skolan är nyrenoverad och lokalerna anpassade efter de pedagogiska metoder vi arbetar efter. Skolan har ett tillagningskök, något som ger eleverna en näringsrik och varierad kost utan uppvärmning.

Vår vision

Tro på dig själv, vi gör det!
Vi arbetar för att skapa en lärande organisation. En skola där alla är del av ett bra och framgångsrikt kunskapslärande.

Trygghet

Vårt trygghetsarbete bedrivs utifrån forskningsbeprövade metoder som ligger till grund för vår trygghetsplan. Vår trygghetsgrupp träffas varje vecka för att gå igenom de eventuella händelser som skett. Skolans personal deltar i nätverk för att skapa trygghet för eleverna. Vi samarbetar med bland annat Socialtjänsten, Fritidsgården och Polisen. (Team Djäkne) Djäkneparksskolan arbetar mot rökning där varje elev får skriva på ett kontrakt att man är tobaksfri. Då blir man medlem i Djäkneparks Anti Rök Klubb, DARK.

Elevstöd

Vi har stor kompetens inom elevvård och elevstödjande verksamhet. Ett elevvårdsteam med studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolkurator, specialpedagoger och rektor ser till att alla elever får det stöd de behöver. Vid behov har vi även tillgång till vidare kontakter med bland andra skolläkare och skolpsykologer. Elevvårdsteamet träffas kontinuerligt för att följa upp stödet.

Profiler

Profiler ger utrymme för elevers olika intressen, talanger och skapandeförmågor. Våra profiler är: Dans, Fotboll, Basket, ITmedia, Författarprofil, Musik, samt bild och hantverk. Förutom skolans egna profiler samarbetar vi med tre externa aktörer. Profilerna spänner över hela området från teori till praktik.

Pedagogisk verksamhet

Att gå på Djäkneparksskolan innebär en kunskapsresa som utgår från elevens förutsättningar och behov. Varje elev har en mentor som följer elevens lärande och kunskapsutveckling under hela tiden på ”högstadiet”. Eleven och mentorn träffas varje vecka för att gå igenom kommande veckas arbeten samt hur eleven ska förhålla sig mot kunskapskraven som ska uppnås. På Djäkneparksskolan ges eleven möjlighet till att utveckla eget ansvar för sitt lärande.

På Djäkneparksskolan går cirka 450 elever och arbetar runt 50 behöriga lärare. I det pedagogiska arbetet utgår de från modern teknik, forskning samt läroplan för att ge eleverna ett modernt och tryggt arbetssätt. Detta för att ge dem största möjliga chans att matcha vår föränderliga värld. Lärarna använder bland annat digitala verktyg i form av datorer, läsplattor och tillhörande program. Eleverna lär sig med hjälp av dessa använda bloggar, sociala medier och lärprogram för att utveckla sitt lärande mot uppsatta mål. Strukturen byggs upp med en lärplattform där även föräldrar ges möjlighet till insyn.

Vi har elever med olika etniska och kulturella bakgrunder, vilket förbereder våra elever för ett ”världsligt agerande”. Vi verkar för att samtalen mellan lärare, mentor, målsman och elev ska utmynna i ett konstruktivt tänkande som ger en nyfikenhet och vilja att lära hos eleverna. Djäkneparksskolan är grundpelaren till att varje elev har bästa tänkbara möjlighet att kunna söka sig vidare till gymnasium och fortsatt arbetsliv.

Grundskolans läroplan synliggörs och tydliggörs i Djäkneparksskolans pedagogiska verksamhet, vilket bidrar till elevernas mångfald och möjligheter till fortsatt utveckling och vidare utbildning. Vi arbetar för att väcka elevens nyfikenhet där lusten att lära ska finnas med i all undervisning.

Kontakten med föräldrar och deras medverkan är ett viktigt inslag i verksamheten. Det sker via traditionella mötena och genom vår lärplattform. Vi anordnar även temakvällar som arrangeras av elever och lärare.

Våra elever är fantastiskt fina och kreativa ungdomar som vill lyckas i livet och med sin skolgång. Det är vårt ansvar att tillsammans med målsman och elev se till att de verkligen lyckas. Därav vårt motto: “Tro på dig själv, vi gör det!”

Mer om Djäkneparksskolan

Adress:

Repslagaregatan 48
602 45 NORRKÖPING

011-15 31 30

Skicka E-post

Beskrivning: Basket, dans, fotboll, bild och hantverk, internationell inriktning, teoretisk inriktning och fördjupning, musik (körsång och rock/popband), IT-media

Antal elever: 426

Årskurser: 7-9

Rektor
Anders Eriksson

Rektor
Jessica Vesterlund


Expedition
Caroline Solhamre
011-15 31 30

Kurator
Eva Pedersen
011-15 31 48

SYV
Monika Jonsson
011-15 31 56

Skolsköterska
Inger Karlsson
072-53 96 172

Kurator
Anna Engman
0725 -99 13 09

Sjukanmälan
011-444 14 96

Hitta till Djäkneparksskolan