Ektorpsringen

Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag.

Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i två gånger per vecka. Profilerna är hemkunskap, musik, film, dans, bild, drama, slöjd, teknik och idrott. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

Läsa, skriva, räkna

På Ektorpsringen, som är en F-6-skola, satsar vi extra mycket tid och energi på att läsa, skriva och räkna. Under det här läsåret, 2017-2018, utbildar vi personalen i inkludering samt satsar extra på att förbättra resultaten i matematik och engelska.

Vi arbetar aktivt mot kränkande behandling

Vi är en övningsskola för årskurs F-3 vilket innebär ett nära samarbete med lärarutbildningen. Vi arbetar aktivt mot kränkande behandling och utvecklar eleverna socialt och emotionellt. Vi har vuxna elevstödjare i varje hus som ser till att det är en lugn och trygg stämning på skolan.

Vi arbetar medvetet med demokratifostran genom klassråd och elevråd och vill ha delaktiga och ansvarskännande elever som kan påverka sin undervisning vad gäller innehåll och arbetssätt. Föräldrarna är en mycket viktig resurs i skolan och alla är välkomna i vår verksamhet.

Vi har också ett nära samarbete med fritidsgård, socialtjänst och föreningsliv inom närområde.

Synligt lärande på fritidshemmet

Ektorpsringen bedriver fritidshem i tre hus, hus A, hus D och Målgränd. Barnen går på fritidshem från F-klass till åk. 3. Dispens kan även ges till äldre elever. Öppettiderna är 6.15 – 18.00 och vi öppnar i matsalen och stänger i hus D. Fritidshemmen är en pedagogisk verksamhet som ska komplettera skolan innehållsmässigt genom lek, praktiska moment, rörelse och uteaktiviteter. Leken ger och befäster ny kunskap och erbjuder många tillfällen att träna konflikthantering, kompromisser och att lyssna på varandra. Personalen som arbetar på fritidshemmen deltar även i arbetet i skolan vilket gör att de har god kännedom om barnen och deras vardag.

Språk- och matematikutveckling i förskoleklasserna

I hus D har vi 45 elever fördelade på två grupper i förskoleklass. Leken, rörelsen och uteaktiviteterna har en central roll i förskoleklassens pedagogik.

Vi arbetar med barnens språkutveckling enligt Bornholmsmodellen där man leker med språket utifrån en given gång och metodik. I matematik är mattelek en metod som bygger på att man leker med siffror och matematiska begrepp och problemlösningar. Social gemenskap och trygghet är grundstenarna i vårt arbete.

Internationellt samarbete

Under 2017-2020 är vi en del av EU-projektet #co-think, som handlar om att samverka med andra länder om hur vi kan arbeta inkluderande med datalogiskt tänkande. Datalogiskt tänkande är en process för att beskriva, analysera och lösa problem så att en dator kan hjälpa till. Genom workshops och aktiviteter, både utomlands och lokalt, utbyter vi kunskaper och erfarenheter med andra länder om hur den digitala kompetensen och tänkandet hos elever, lärare och skolledare kan bli bättre. I projektet har vi ett utbyte med Nederländerna, Finland, Danmark och Storbritannien.

Läs mer om #co-think

Mer om Ektorpsringen

Adress:

Fotbollsgatan 2
603 68 NORRKÖPING

011-15 31 71

Skicka E-post

Beskrivning: Övningsskola, profilklasser, eget kök

Antal elever: 403

Avdelningar: 0

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Erik Fredriksson

Rektor
Tommy Gustafson

 

Sjukanmälan
görs till talsvar 011-444 14 96 för hus A, Kulturringen och Målgränd. Hus D sjukanmäler till huset som tidigare.

Hus A, skola och fritidshem
072-598 66 42

Hus D, förskoleklass och fritidshem
072-583 69 96

Målgränd, skola och fritidshem
072-598 66 44

Kulturringen, mellanstadie
072-584 34 63

Ektorpsköket
011- 15 31 78

Hitta till Ektorpsringen

Dokument

Arbetsplaner

LikabehandlingsplanPDF (pdf, 243.6 kB)

Likabehandlingsplan för elevernaPDF (pdf, 232.8 kB)

ArbetsplanPDF (pdf, 221.5 kB)

Arbetsplan för ElevhälsanPDF (pdf, 211.6 kB)

Arbetsplan fritidshemPDF (pdf, 176.2 kB)

Arbetsplan förskoleklassPDF (pdf, 230.3 kB)

Arbetsplan SYV-verksamhetPDF (pdf, 150.1 kB)

ArbetsmiljöplanPDF (pdf, 156.4 kB)

Kvalitetsrapport EktorpsringenPDF (pdf, 332.3 kB)