Grebyskolan

Välkommen till Grebyskolan, en F-3 skola
I Kimstad, ett samhälle mitt emellan Norrköping och Linköping, ligger Grebyskolan och Kimstadskolan. Omgivningarna är natursköna med skogen och Motala ström alldeles inpå knutarna. Grebyskolan byggdes 1974 och renoverades i slutet av 1990-talet. Skolan har ett tillagningskök och serverar mycket god och näringsrik mat.

Organisation

Grebyskolan och Kimstadskolan bedrivs som en enhet och ingår i Skärblacka verksamhetsspår tillsammans med Parkskolan, Vångaskolan och Mosstorpskolan.

Grebyskolans verksamhet är organiserad i olika arbetslag för varje årskurs där fritidshemmen är en aktiv del under hela skoldagen. Förskoleklassen samverkar aktivt med grundskolan. Arbetslagen är Vindbryggan – förskoleklass, Porten – åk. 1, Borgen – åk. 2 samt Tornet åk. 3.

Gemensamt för skolans alla arbetslag är att personalen har en bred och djup kompetens att leda elevernas lärande och utveckling. På skolan arbetar pedagogisk vaktmästare, skolassistent, förskollärare, fritidspedagoger och lärare. De har ett gemensamt ansvar för verksamheten. På skolan finns även kurator, skolhälsovård och rektor (som är rektor för både Greby- och Kimstadskolan). Eleverna har en aktiv roll under hela skoldagen, särskilt organiserat genom skolans elevråd.

Våra mål - Riddaridealen

  • Alla barn ska känna sig trygga därför visar jag empati
  • Alla barn ska få god självkänsla och ett gott självförtroende
  • Alla barn och vuxna ska ha en god arbetsmiljö därför tar jag ansvar
  • Alla barn ska ha goda kamratrelationer därför måste jag ha ett gott samspel med andra
  • Alla barn och vuxna ska känna att de möts med hänsyn och respekt därför visar vi gott samspel med andra

Våra kärnvärden är samspel, självkänsla, empati och ansvar.

Mer om Grebyskolan

Adress:

Skärpingevägen 2
617 71 KIMSTAD

011-15 18 60

Skicka E-post

Beskrivning: Utomhuspedagogik, eget kök

Antal elever: 182

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Eva Edsgården


Sjukanmälan
011-444 14 96

Expedition
011-15 18 60

Skolassistent
Ulrika Hagvall
011-15 18 60

Förskoleklass Vindbryggan
011-15 12 32
072-468 35 30

Årskurs 1
Lejon, Guld, Silver

011-15 12 32
072-468 35 33

Årskurs 2
Kristallen, Diamanten, Juvelen
011-15 12 32
072-468 35 31

Årskurs 3
Lek, Rubinen, Safiren

011-15 12 32
072-468 35 32

Skolsköterska
Ulrika Eklund
073-020 16 37

Logoped
Daniella Torres Reuterstrand
072-584 34 43

Kurator
Maria Karlsson
011-15 53 53
072-593 95 15

Vaktmästare
Leif Karlsson
076-822 00 98

Restaurang Riddaren
011-15 31 57

Hitta till Grebyskolan

Grebyskolans dokument

Grebyskolans riddaridealPDF (pdf, 257.8 kB)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019-2020PDF (pdf, 441.1 kB)

Frånvarorutin GrebyskolanPDF (pdf, 222.9 kB)

Lokal arbetsplan för Grebyskolans fritidshem kommer nya snart

Trivselregler inomhus kommer nya snart

Trivselregler utomhus kommer nya snart