Gustaf Adolfsskolan

Gustaf Adolfsskolan befinner sig mitt i centrala Norrköping. Vårt strategiska läge gör det möjligt att nyttja stadens alla utbud samtidigt som läget också ger oss närhet till naturen. Skolan är byggd 1897 och är en fantastisk lärmiljö. Våra kompetenta pedagoger tar hand om barn från förskoleklass till år 6. På skolan finns också fritidshem för elever till och med åk 3.

Kunskap, glädje och social kompetens

Målet är att alla barn som gått på Gustaf Adolfsskolan ska kunna läsa, skriva, räkna, samarbeta samt respektera andra människor. Vi arbetar aktivt med värdegrundsarbete baserat på respekt och trevligt bemötande. Både vuxna och barn på skolan ska känna trygghet, meningsfullhet, syfte och glädje med sin dag.

Det är viktigt för oss att du trivs som elev på Gustaf Adolfsskolan – det ska vara roligt att gå till skolan!

Förskoleklass

Förskoleklassens syfte är stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Vi utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov, intressen och tidigare kunskaper. Förskoleklassen är en obligatorisk verksamhet där utbildningens mål finns i Läroplanen.

Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap genom lek, rörelse och skapande aktiviteter.

Leken har en stor betydelse och i leken tränas den sociala och språkliga förmågan. Därigenom utvecklar eleven sin kreativitet och nyfikenhet.

Målsättning
 • Känna trygghet
 • Känna till skolans likabehandlingsplan och kärnvärderingar
 • Respektera andra människors egenvärde och åsikter
 • Lära sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra
 • Lära sig turtagning, vänta på sin tur
 • Utveckla tillit till sin egen förmåga
 • Utnyttja sin nyfikenhet och lust att lära
 • Lära känna och utveckla sitt eget sätt att lära
 • Lära sig utforska och undersöka
 • Lära sig arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra
 • Ta ansvar för sina handlingar
Utbildning i förskoleklass

I Svenska vill vi ge eleverna många möjligheter att samtala, skriva och läsa. Varje elev ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera och stärka sin språkliga förmåga. För att nå dessa mål arbetar vi med bland annat:

 • Bornholmsmodellen
 • Berätta/ beskriva med ett begripligt innehåll, kronologisk ordning
 • Rim och ramsor
 • Ordförråd
 • Rörelselekar
 • SoL (språk och lärande)
 • Högläsning varje dag

Inom matematiken vi vill att varje elev utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. För att nå målen arbetar vi med praktisk och konkret matematik genom bland annat:

 • Problemlösning
 • Sortering, klassificering
 • Geometri, symmetri och mönster
 • Begreppsuppfattning, lägesord, rumsuppfattning
 • Räkneord, antal och ordningstal, taluppfattning
 • Tid, almanackan
 • Spel

Hitta språket och Hitta matematiken är stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass.

Mer om Gustaf Adolfsskolan

Adress:

Skepparegatan 57
602 30 NORRKÖPING

011-15 33 32

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 231

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Johan Söderman


Sjukanmälan:
011-444 14 96 (talsvar)

Kontaktuppgifter:

Johan Söderman
Rektor årskurs 1-6
011-15 26 67

Eva Graffman Fredriksson
Rektor förskoleklass och fritidshem
011-15 32 36

Fritidshemmet
073-020 29 33

Kurator
073-020 20 53

Skolsköterska
072-724 42 79

Skolmåltid
011-15 77 08

Hitta till Gustaf Adolfsskolan