Karlshovsskolan

Karlshovsskolan är byggd 1927 och genomgick en stor renovering 1993 Skolan ligger i området Eneby-Haga med blandad bebyggelse villor och mindre bostadshus.

Vi har elever från Förskoleklass till åk 6 och personalen är indelade i tre arbetslag, där det ingår förskollärare, fritidspedagoger och lärare. Vi har specialpedagoger och talpedagog redan i förskoleklass kring barns språkutveckling. Skolsköterska och kurator finns att tillgå på skolan.

Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö där eleverna kan ta till sig ny kunskap och vi har en väl utarbetad fadderverksamhet. Rastpolare är elever i åk 6, de finns med på raster och ansvarar för vår pantbod.

Alla klassrum har en projektor med ljudanläggning för undervisning digitalt, det finns ett par elevdatorer i varje klassrum och all personal har en egen dator.

Fritidshemmet

Fritidshem finns på två våningar, blå och grön med gemensam öppning och stängning. Fritidshemmet är öppet 6.15-18.00 och vid behov till 18.30.

Fritidshemmet har en väl genomtänkt planering som skall ge barnen en trygg och stimulerande fritid.

Information om Karlshovsskolans fritidshem 2019-2020PDF (pdf, 561.7 kB)

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag och mål inför läsåret 2018-2019

  • Ge eleverna goda kunskaper för livet
  • Ge eleverna trygghet att bli goda samhällsmedborgare
  • Ge eleverna en god social kompetens

Mer om Karlshovsskolan

Adress:

Taborsbergsvägen 51
602 08 NORRKÖPING

011-15 32 19

Skicka E-post

Beskrivning: Åldershomogena klasser, fritidshem, utedagar

Antal elever: 274

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Agneta Jonsson


Expedition
Kristina Meistefalk
011-15 32 15

Personalrum
011-15 32 14

Läspedagog
Carina Orest
011-15 18 78

Kurator
Sofia Stafstedt
0725-29 40 62

Skolsköterska
Helena Petersson
072-539 62 70

Kök
Gunnel Sjöberg
011-15 24 66

Grön våning
011-15 25 10

Röd våning
011-15 32 14

Blå våning
011-15 25 13

Sjukanmälan
011-444 14 96

Hitta till Karlshovsskolan