Kimstadskolan

Välkommen till Kimstadskolan, en 4-6-skola.

I Kimstad, ett samhälle mitt emellan Norrköping och Linköping, ligger Grebyskolan och Kimstadskolan. Omgivningarna är natursköna med skogen och Motala ström alldeles inpå knutarna.

Kimstadskolan byggdes 1953 och renoverades i början av 2000- talet. Skolan har ett tillagningskök och serverar mycket god och näringsriktig mat.

Organisation

Kimstadskolan och Grebyskolan bedrivs som en enhet och ingår i Skärblacka verksamhetsspår tillsammans med Parkskolan, Vångaskolan och Mosstorpskolan.

Kimstadskolan är en 4-6 skola med åldershomogena klasser. Skolans verksamhet är organiserad i olika arbetslag för varje årskurs – Aspen, Eken, Rönnen. Här finns även en 10 – 12-årsverksamhet.

Gemensamt för skolans alla arbetslag är att personalen har en bred och djup kompetens att leda elevernas lärande och utveckling. På skolan arbetar pedagogisk vaktmästare, lärare och barnskötare. De har ett gemensamt ansvar för verksamheten. På skolan finns även kurator, skolhälsovård och rektor (som är rektor för både Kimstad- och Grebyskolan). Eleverna har en aktiv roll under hela skoldagen, särskilt organiserat genom skolans elevråd.

Så arbetar vi

Kimstadskolans vision

Demokratisk och social fostran
Vi vill genom elevernas delaktighet i planering, utvärdering, klassråd och elevråd ge dem möjlighet att påverka och ta ansvar för sin skolvardag. Eleverna utvecklas bäst om de tillåts vara aktiva och produktiva i ett meningsfullt sammanhang. Vi vill utveckla elevernas förmåga att visa hänsyn och att respektera andra människor för att öka den sociala kompetensen. Detta sker alltid i samspel med andra människor, vuxna och barn.

Kreativitet
Vi vill ge eleverna möjlighet att utvecklas genom att arbeta mångsidigt och med kreativa uttrycksformer inom alla aktiviteter och ämnen.

Individualisering
Vi vill organisera arbetet så att eleven, utifrån sina egna förutsättningar, tillägnar sig de grundläggande kunskaperna och färdigheterna och fostras att stegvis ta ansvar för sitt eget lärande.

Våra kärnvärden är samspel, självkänsla, emapti och ansvar.

10-12-årsverksamhet

  • Öppet kl 14.45 – 17 varje dag.
  • Under lov 9.00 – 16.45 (stängt jullov och juli månad, samt eventuellt någon studiedag).
  • 10-12-årsverksamheten är en öppen verksamhet (ingen inskrivning) på Kimstadskolan.
  • Mellanmål serveras kl. 15 till en kostnad av 15 kr.
  • Lunch serveras under loven till en kostnad av 25 kr.

Mer om Kimstadskolan

Adress:

Enhultsvägen 4
610 20 KIMSTAD

011-535 54

Skicka E-post

Beskrivning: Nära till skog, åldershomogen undervisning, speciallärare

Antal elever: 125

Årskurser: 4-6

Rektor
Eva Edsgården


Sjukanmälan talsvar
011-444 14 96

Arbetslag Rönnen år 4
011-535 54

Arbetslag Eken år 5
011-537 86

Arbetslag Aspen år 6
011-537 83

10-12-årsverksamhet
011-535 54

Kurator
Maria Karlsson
011-15 53 53
072-593 95 15

Speciallärare
Elisabeth Schweidenbach
011-537 86

Skolassistent
Ulrika Hagvall
011-15 18 60

Skolsköterska
Ulrika Eklund
073-020 16 37

Kök
Eva Olsson
011-530 61

Logoped
Daniella Torres Reuterstrand
072-584 34 43

Vaktmästare
Leif Karlsson
076-822 00 98

Hitta till Kimstadskolan