Klingsborgsskolan

Klingsborgsskolan är en mångkulturell skola där stort fokus läggs på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Vi arbetar för att eleverna ska bli medvetna om sitt lärande och se sina framsteg. Vi som arbetar i skolan ska ge rätt återkoppling, i rätt tid och på rätt nivå till våra elever och på så sätt utveckla elevernas motivation och strategier för att nå så långt som möjligt.

”Det är så viktigt att få lyckas”

På Klingsborgsskolan arbetar vi tillsammans för att skapa framtidstro och bidra till att alla elever upplever att de har en möjlighet att påverka sin egen framtid!

Vi skapar en balanserad och meningsfull tillvaro som ger varje individ trygghet och en känsla av sammanhang. På skolan finns ett gott arbetsklimat med positiva och höga förväntningar på eleverna. Tryggheten har sin grund i ömsesidig respekt och tolerans för olikheter.

Vi använder digitala verktyg i undervisningen. Med hjälp av digitala verktyg vill vi förbättra undervisningen och utmana och stimulera eleverna i lärandet. Det gör vi till exempel genom att skapa nya typer av uppgifter, synliggöra elevens kunskaper och stötta elever som behöver läs- och skrivstöd. Vi är en 1–1-skola vilket betyder att alla elever på Klingsborgsskolan får låna en dator och vi arbetar i programmet Google Suite for Education.

Samverkan för bästa skola

Vi är en del av Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. Det är ett treårigt arbete där vi tillsammans Skolverket identifierar utvecklingsområden och arbetar för att höja kunskapsresultaten på vår skola. Projektet startade under vårterminen 2018 och innebär kvalitetssäkrade insatser. Kolla gärna in filmen om vår förändringsresa.

LuMiNk-akademin

Klingsborgsskolan deltar i LuMink-akademin, ett studiemotiverande program med målet att inspirera högstadieelever i deras lärande, bidra till högre betyg och öka möjligheterna till högre studier.

Grunden i projektet handlar omläxläsning där studenter från Linköpings universitet regelbundet träffar elever från Klingsborgsskolan en gång i veckan. Deltagandet är frivilligt och träffarna sker i Mirum galleria, alltså utanför skolan.

Lokaler

Vårterminen 2020 slutförs en totalrenovering av skolan och vi är stolta över att Klingsborgsskolan är en av Norrköpings fräschaste skolor. Höstterminen 2020 kommer grundsärskolan flytta in och bli en del av Klingsborgsskolan. Samtidigt påbörjas en ökning av antalet högstadieklasser på skolan som ska växa och rymma 5 paralleller.

Mer om Klingsborgsskolan

Adress:

Holmstagatan 17
603 54 NORRKÖPING

011-15 60 90

Skicka E-post

Beskrivning: Stort fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Antal elever: 362

Årskurser: 7-9

Rektor
Hans Sandberg

Rektor
Johannes Bulkay

Rektor årskurs 7
Johannes Bulkay

Rektor årskurs 8 och 9
Hans Sandberg

Expeditionen
Rose-Marie Eng
011-15 60 90

Sjukanmälan
011-444 14 96

Hitta till Klingsborgsskolan