Kyrkskolan

På Kyrkskolan arbetar vi för att alla elever ska trivas, känna sig trygga och uppnå goda resultat. Vi är stolta över vår stora skolgård och vi värnar om våra betydelsefulla traditioner.

All personal arbetar för att alla elever ska uppnå goda kunskaper och färdigheter enligt läroplan och kursplaner. Vi strävar efter att ge alla elever möjlighet att arbeta efter sina förutsättningar. Arbetssätt och arbetsformer anpassas efter eleverna.

Skolans personal är indelad i arbetslag. I arbetslagen ingår förskollärare, lärare, fritidspedagoger samt en skolvärd. Logoped och speciallärare samverkar kring barns tal och språkutveckling redan från förskoleklass. Skolsköterska och kurator finns knutna till skolan. Elever i åk 3-6 är kamratstödjare. De hjälper till att uppmärksamma elever som behöver stöd.

Leken viktig för lärandet

Under förskoleklassåret är leken ett viktigt redskap för lärandet. Lekarnas utformning varieras och språklekar förbereder barnen inför läsinlärning.

Förskollärarna, som arbetar i förskoleklassen, arbetar även på fritidshemmet. Det ger trygghet åt sexåringarna under deras första år i skolan.

Vi strävar efter att fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull och trygg fritid. Fritidspedagogerna arbetar i två verksamheter, dels på fritidshemmet dels i skolan.

Välkommen till Kyrkskolan!

Mer om Kyrkskolan

Adress:

Grenadjärvägen 56
602 10 NORRKÖPING

072 254 37 10

Skicka E-post

Beskrivning: Kamratstödjare

Antal elever: 331

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Eva-Marie Forsberg

Rektor
Ellenor Lindroth


Sjukanmälan
Fritidshem för förskoleklass och årskurs 1
070-361 07 60

Fritidshem för årskurs 2
och årskurs 3
072-254 37 10

Årskurs 1-6, talsvar
011-444 14 96

Skoladministratör
011-15 32 64

Kurator
072-254 37 17

Skolsköterska
072-597 10 44

Logoped
072-254 36 97

Hitta till Kyrkskolan