Lindöskolan

Lindöskolan ligger i ett naturskönt villaområde med promenadavstånd till Bråviken och Abborreberg. Våra skoldagar präglas av nyfikenhet, upptäckarglädje och kreativitet. ”Våga prova en större hatt” – våga växa lite till.

Arbetet med vår webbsida (www.lindoskolannrk.blogspot.se) är en del av vårt vardagliga arbete med barn och elever. Lindöskolan är Lindös äldsta skola. Utomhuspedagogik utgör en del av vår undervisning, vilket ger ett starkt och lustfyllt lärande för alla sinnen. Vi arbetar tematiskt och har en helhetssyn på barnets lärande och utveckling. Våra barn ska stå i centrum för vårt arbete – hela barnet hela dagen.

Flexibelt lärande innebär att vi i vår undervisning tar hänsyn till den individuella elevens förutsättningar. Vårt fritidshem ligger i samma lokaler som skolan vilket gör det enkelt och bekvämt för barnen.

Lindöenhetens gemensamma grundsyn

  • Alla människor har lika värde.
  • Alla barns ska ges möjlighet att växa och utvecklas.
  • Alla möter varandra med respekt.

Vår pedagogik

  • Vi får barnen att växa.
  • Vi får barnen att känna stolthet.
  • Vi stimulerar lärandet.

Mål och vision

  • Öka måluppfyllelsen matematik/NO
  • Utveckla lek- och lärandemiljön
  • Öka barns och elevers delaktighet.

Mer om Lindöskolan

Adress:

Händelövägen 68
603 85 NORRKÖPING

011-15 31 45

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 162

Avdelningar: 0

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Sophie Battel


Sjuk- och friskanmälan
072-539 01 76

Skolsköterska
072-539 95 54

Kurator
073-078 20 13

Fritidshem

F-1: 072-598 66 60

2-3:072-539 01 76

Förskoleklass

Åk F:A 072-527 94 68

Åk F:B 072-584 55 72

Åk 1:A 072-598 66 57

Åk 1:B 072-598 66 59

Åk 2:A/B 072-598 66 58

Åk 3:A/B 072-539 01 75

Hitta till Lindöskolan