Ljuraskolan

Ljuraskolan, granne med Centralbadet och Vasaparken, är centralt belägen i Norrköping med gångavstånd till både skog och centrum.

På Ljuraskolan arbetar vi aktivt med samverkan mellan de olika verksamheterna grundskola, fritidshem, öppen 10-12-årsverksamhet (GALS) och grundsärskola.

Vi använder oss av modern teknik i undervisningen. Klassrummen är utrustade med smartboard och datorer.

Vi har en planerad rastverksamhet som leds av en utbildad pedagog.

Grundskola
Grundskolan är indelad i arbetslag F-1, 2-3 och 4-6. Vi har fritidshem uppdelat på fyra olika avdelningar indelade efter elevernas åldrar. Där arbetar vi med att eleverna ska utveckla olika förmågor så som samarbetsförmåga, social förmåga, empati, trygghet och respekt för varandra.

I åk 4-6 har vi en profilverksamhet som bygger på elevernas egna intressen och val, till exempel dans, basket, bollsport, teater, skoltidning, slöjd och experiment/teknik.

Grundsärskolan inriktning ämnesområden (träningsskola)
Träningsskolan har elever från förskoleklass till år 6. Här finns även fritidshem.
Vi arbetar med tydliga mål, anpassat arbete utifrån individen och gruppens utveckling. Vårt mål är att skapa tillfällen som ger eleverna möjligheter att öka medvetenheten om sig själva och förstå sin roll som en del i ett socialt sammanhang.

Mer om Ljuraskolan

Adress:

Albrektsvägen 29
603 50 NORRKÖPING

011-15 23 89

Skicka E-post

Beskrivning: Grundsärskola, nära till skog

Antal elever: 324

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Susanne Petersson

Rektor
Maria Lundin


Anmälan av frånvaro
011-444 14 96

Expeditionen
072-517 46 69

Kurator:
073-020 20 51

Skolsköterska:
011-15 26 97

Specialpedagog:
073-020 04 53

Grundsärskolan:
072-574 75 66

Grundsärskolan fritidshem:
072-528 56 52


Hitta till Ljuraskolan

Dokument