Navestadsskolan

På Navestadsskolan studerar cirka 500 elever som tillsammans har ursprung eller koppling till många olika länder. På så sätt finns skolan mitt i världen. Personalen har lång erfarenhet av att undervisa i en miljö av mångfald och med ett mål att förbereda eleverna för ett vuxenliv i en global värld. Här får eleverna möjlighet till att nå bästa skolresultat utifrån sina förutsättningar och arbetar tillsammans för att bli självständiga, starka och ansvarstagande individer som visar respekt för varandra.

Trygghet, trivsel och lärande är viktigt på skolan. Därför arbetar personalen nära tillsammans med ett resursteam och trygghetsteam för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna att utvecklas socialt och kunskapsmässigt.

Målet för Navestadsskolan är att höja kvaliteten och resultaten. Lärarna fortbildar sig ständigt inom matematik samt språk och lärande för att kunna höja elevernas matematiska och språkliga förmåga. En annan del i utvecklingen är digitaliseringen av skolan. Därför får eleverna i årskurs 7-9 under vårterminen varsin Chromebook (dator) från skolan att använda i undervisningen. Den digitala tekniken är en naturlig del av samhället och därför är det viktigt att eleverna får en förståelse för tekniken tidigt.

Musikklass

Navestadsskolan erbjuder musik som profil där kör är grundstenen. Här genomförs konserter med SON och Östgötamusiken, såväl som egna projekt. Med dagliga musiklektioner stimuleras inlärningen och eleven får lättare att ta till sig även andra ämnen. Att stå på scen och framträda tillsammans med sin klass skapar också en samhörighet och ett självförtroende hos eleverna.

Mer information och ansökan i foldern Norrköpings musikklasserPDF (pdf, 396.7 kB)

Norrköpings hörselspår

På Navestadsskolan finns hörselspår vilket gör det möjligt för elever med hörselskada eller hörselinplantat (CI) att gå i en klass med hörande elever. Här ska alla elever känna sig inkluderade och skolans miljö är anpassad efter elevernas behov.

Information om Norrköpings hörselspårPDF (pdf, 1.5 MB)

Tobaksfri skoltid NU!

Det pågår ett ständigt arbete med att stödja eleverna till ett tobaksfritt liv. Forskning visar att skolan har stor påverkan och att tobaksbruket börjar nästan uteslutande bland barn och ungdomar. Därför arbetar personal, elever och vårdnadshavare tillsammans med denna fråga för att minska eller stoppa tobaksbruket redan från början.

Mer om Navestadsskolan

Adress:

Spelmansgatan 14
603 66 NORRKÖPING

011-15 32 91

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 461

Avdelningar: 0

Årskurser: 4-9

Rektor
Johanna Fornasaro

Rektor
Lisa Bergendahl

Rektor
Mathias Berg


Sjukanmälan av elev
före kl. 08.00
011-444 14 96

Expedition
011-15 32 91

Skolsköterska
0761-27 17 29

Vaktmästare
076-760 30 38
076-760 30 85

Skolmåltid
011-15 32 77

Hitta till Navestadsskolan