Navestadsskolan

På Navestadsskolan studerar cirka 500 elever som tillsammans har ursprung eller koppling till många olika länder. På så sätt finns skolan mitt i världen.

Personalen har lång erfarenhet av att undervisa i en miljö av mångfald och med ett mål att förbereda eleverna för ett vuxenliv i en global värld. Här får eleverna möjlighet till att nå bästa skolresultat utifrån sina förutsättningar och arbetar tillsammans för att bli självständiga, starka och ansvarstagande individer som visar respekt för varandra. Alla kan lyckas!

Kunskap, ledarskap och trygghet

Kunskap, ledarskap och trygghet är viktigt på skolan. Därför arbetar lärarna nära tillsammans med ett resursteam och ett trygghetsteam för att gemensamt skapa de allra bästa förutsättningarna för eleverna att utvecklas kunskapsmässigt och socialt.

Navestadsskolans verksamhet har en hög kvalitet där eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor för ett livslångt lärande. Varje elev möts av en undervisning som är välstrukturerad och stimulerande. All personal på Navestadsskolan har ett reflekterat förhållningssätt till sitt arbete och bidrar i det kollegiala lärandet.

Alla elevers lärande följs upp kontinuerligt, dokumenteras och analyseras med syfte att ge tidiga insatser och anpassad undervisning för maximal utveckling och lärande.

Musikklass

Navestadsskolan erbjuder musik som profil där kör är grundstenen. Här genomförs konserter med SON och Östgötamusiken, såväl som egna projekt. Med dagliga musiklektioner stimuleras inlärningen och eleven får lättare att ta till sig även andra ämnen. Att stå på scen och framträda tillsammans med sin klass skapar också en samhörighet och ett självförtroende hos eleverna.

Mer information och ansökan i foldern Norrköpings musikklasserPDF (pdf, 396.7 kB)

Norrköpings hörselspår

På Navestadsskolan finns hörselspår vilket gör det möjligt för elever med hörselskada eller hörselinplantat (CI) att gå i en klass med hörande elever. Här ska alla elever känna sig inkluderade och skolans miljö är anpassad efter elevernas behov.

Information om Norrköpings hörselspårPDF (pdf, 1.5 MB)

Tobaksfri skoltid NU!

Det pågår ett ständigt arbete med att stödja eleverna till ett tobaksfritt liv. Forskning visar att skolan har stor påverkan och att tobaksbruket börjar nästan uteslutande bland barn och ungdomar. Därför arbetar personal, elever och vårdnadshavare tillsammans med denna fråga för att minska eller stoppa tobaksbruket redan från början.

Mer om Navestadsskolan

Adress:

Spelmansgatan 14
603 66 NORRKÖPING

011-15 32 91

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 451

Årskurser: 4-9

Rektor
Johanna Fornasaro

Rektor
Lisa Bergendahl

Rektor
Mathias Berg


Sjukanmälan av elev
före kl. 08.00
011-444 14 96

Expedition
011-15 32 91

Expeditionens öppettider: måndag-fredag kl. 08:00-15:00

E-post: navestadsskolan@norrkoping.se

Kurator
072-507 86 04

Övergripande specialpedagog
072-574 99 63

Studie- och yrkesvägledare (SYV)
072-507 86 00

Skolsköterska
0761-27 17 29

Vaktmästare
076-760 30 38
076-760 30 85

Skolmåltid
011-15 32 77

Hitta till Navestadsskolan