Oxelbergsskolan

Oxelbergsskolan ligger i mitten av Oxelbergen och har elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6. Vi har ca 200 elever och ca 110 av dessa finns även på vårt fritidshem.

Hela skolan arbetar med Synligt lärande. Det betyder att vi har samtal och diskussioner med eleverna om hur de lär sig, och att eleverna själva får reflektera över hur de tar till sig kunskap. Vi sätter upp tydliga mål både för varje enskild elev och för större arbetsområden.

F-3

När eleverna börjar i förskoleklass på Oxelbergsskolan möts de av inspirerande pedagoger som genom leken visar eleverna in i skolans värld. I förskoleklassen lägger vi grunden till läs- och skrivinlärning. Vi arbetar med olika teman på ett lekfullt sätt med språklek, praktisk matematik, musik och rörelse.

Under de första tre skolåren arbetar pedagogerna mycket med elevernas kognitiva färdigheter och sociala förmågor. Alla elever har en individuell utvecklingsplan som vi arbetar med i elevernas vardag. I vår undervisning använder vi både modern teknik och konkreta undervisningsmaterial. Vi har nära till både natur och kultur vilket vi utnyttjar i vår verksamhet.

År 4-6

När du börjar årskurs 4 får du välja en profil som du sen har under tre år: musik, idrott eller bild.

Musikprofilen leds av musikutbildade lärare. Vi har två välutrustade musiksalar där vi ägnar mycket tid åt arbete med ensemblespel.

Vi har en tydlig inställning till Idrott och hälsa – den är livsviktig. Varje pass har roliga lekar, utmanade fysiska aktiviteter och eleven har chansen att prova på lite nya aktiviteter som dans, rodd, olika bollsporter med mera.

Bild och form är ett spännande område där eleverna får pröva sin kreativitet och konstnärliga ådra.

Som profil kan du även välja Blocket, som då är ett av de teoretiska ämnena, och ger eleven möjlighet att fördjupa sig i ett skolämne.

Vårt fritidshem

På fritidshemmet har vi ca 110 elever som är uppdelade på två avdelningar, Kvisten och Grenen. Vi har öppet måndag till fredag kl. 6.15-18:00. Vi erbjuder frukost och mellanmål, och vid studiedagar och feriedagar serveras även lunch.

Fritidshemmet arbetar efter samma läroplan som skolan. Vi erbjuder dagligen olika former av aktiviteter som till exempel lekar och idrott i gymnastiksalen, estetisk verksamhet och utomhuslek och aktiviteter. Detta gör vi för att stimulera elevernas olika intressen, behov och sociala utveckling.

Det finns alltid utrymme för fri lek hos oss. I leken utvecklar barn sin sociala kompetens. De lär sig att samspela med andra, kompromissa, skratta, känna sympati och empati. Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barnens utveckling och lärande.

Mer om Oxelbergsskolan

Adress:

Storsvängen 55
602 44 NORRKÖPING

011-15 31 95

Skicka E-post

Beskrivning: Kiwimetoden, skog, musikprofil

Antal elever: 191

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Andreas Söderman

Hitta till